BEsøg SOSU Sjælland.dk
WP_20140325_012.jpg

Om Center for Velfærdsteknologi

Med vort Center for Velfærdsteknologi ønsker SOSU Sjælland at kunne uddanne kompetente medarbejdere til pleje- og omsorgssektoren i relation til velfærdsteknologi og hjælpemidler. Det ligger os stærkt på sinde at kunne tilbyde elever og kursister relevante teknologier både til inspiration og information og til at "røre/gøre".

SOSU Sjællands Center for Velfærdsteknologi er stedet, hvor elever, kursister og medarbejdere inden for SOSU- og den pædagogiske sektor, bliver klædt på til velfærdsteknologiske udfordringer.

SOSU Sjælland ønsker med Center for Velfærdsteknologi at være med til at elever, kursister og medarbejdere bliver kvalificerede brugere og rådgivere af velfærdsteknologier. Teknologier, som de i udstrakt grad enten bliver slutbrugere af, eller som de skal rådgive og vejlede borgere og patienter i at bruge.

At klæde SOSU’er og PA’er på i relation til velfærdsteknologier er et helt essentielt led i enhver implementeringsstrategi, og implementeringsdelen er jo værdiskabelsens hjerte. Altså dét, der reelt giver mulighed for at skabe værdi ved brug af velfærdsteknologi; både for borgere, patienter og de medarbejdere, der anvender teknologi. Vi udvikler også inspirations- og undervisningsmateriale generelt og til de specifikke velfærdsteknologier.

Centret er fysisk placeret i vores afdeling i Ringsted, Selandia Park 8, 4100 Ringsted, og bruges også af vores afdelinger i Næstved, Køge, Slagelse, Roskilde og Holbæk.

Hvad vi har af velfærdsteknologier og hjælpermidler pt., se her!