BEsøg SOSU Sjælland.dk
pige.jpg

Ansættelse og optag på hovedforløb

Der kommer ændringer omkring hele ansættelses- og optagelsesproceduren for elever, der søger ind på et hovedforløb fra januar 2016; SOSU-hjælper, SOSU-assistent eller Pædagogisk assistent. 

Der er stadig en ansættelsesprocedure og en optagelsesprocedurer, men der er forskellig opgaver knyttet til hver procedure. 

Nedenfor har vi forsøgt at ridse de nye forhold op. Det er ikke en detaljeret beskrivelse, og noget er stadig uafklaret.

PRINCIPPET I DAG ER: FØRST OPTAGELSE, SÅ ANSÆTTELSE

Hvad ligger i optagelsesproceduren i dag

 • Rekruttering af elever til uddannelserne
 • Udarbejdelse af ansøgningsskemaer
 • Vejledning af potentielle elever
 • Modtagelse af ansøgninger
 • Behandling af ansøgninger; herunder vurdering og udvælgelse
 • Administration af optaget med velkomstbreve, afslagsbreve osv.
 • Realkompetencevurdering

Denne del varetager skolen i dag.

Hvad ligger i ansættelsesproceduren i dag

 • Udvælger hvem der skal ansættes ud fra listen af potentielle ansøgere, som skolen har sendt ud
 • Ansætter eleven ved at udarbejde uddannelsesaftale osv.

Denne del varetager praktikken i dag

PRINCIPPET FRA EFTERÅRET 2015: FØRST ANSÆTTELSE, SÅ OPTAGELSE

Hvad kommer til at ligge i ansættelsesproceduren fra efterår 2015

 • Rekruttering af elever til uddannelserne
 • Udarbejdelse af ansøgningsskemaer
 • Vejledning af potentielle elever
 • Modtagelse af ansøgninger
 • Behandling af ansøgninger; herunder vurdering og udvælgelse
 • Ansætter eleven ved at udarbejde uddannelseskontrakt
 • Administration af afslagsbreve

Dette bliver praktikkens opgaver.

Hvad kommer til at ligge i optagelsesproceduren fra efterår 2015

 • Kompetencevurdering af de elever, praktikken har indgået uddannelsesaftale med
 • Udarbejdelse eller ajourføring af elevens personlige uddannelsesplan
 • Udsendelse af optagelsesbrev til praktikken og eleven

Dette bliver skolens opgaver.

SAMARBEJDET FREMADRETTET MELLEM SKOLE OG PRAKTIK

Vi har i dag et rigtig godt og tæt samarbejde, og det ønsker vi selvfølgelig at fortsætte. Så vi er i fuld gang med at afklare, hvad ændringerne kommer til at betyde for det samarbejde, vi skal have efter EUD-reformen træder i kraft.

Følg med i arbejdet omkring reformen