BEsøg SOSU Sjælland.dk

Om EUD Reformen

De to største ændringer i reformen er

 • Nye grundforløb og adgangskrav
 • Ansættende myndighed står for,  hvem der ansættes som elev - herefter vurderer SOSU Sjælland, hvordan skoleforløbet skal se ud for den enkelte elev (læs særskilt om denne ændring her)

Regeringens intentioner

 • Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse
 • Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse
 • Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 
 • Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes

Initiativerne er inddelt i følgende 10 indsatsområder. 

 • Et attraktivt ungdomsuddannelsesmiljø
 • Enklere og mere overskuelig struktur
 • Bedre videreuddannelsesmuligheder
 • Fokusering af vejledningsindsatsen 
 • Klare adgangskrav
 • Ny erhvervsrettet 10. klasse
 • Mere og bedre undervisning 
 • Fortsat indsats for praktikpladser
 • Ny Kombineret Ungdomsuddannelse
 • Ny erhvervsuddannelse for voksne (EUV) 

Mere overskueligt valg mellem fire hovedområder De nuværende 12 fællesindgange til erhvervsuddannelserne nedlægges, og der oprettes følgende nye erhvervsfaglige hovedområder, som tilsammen præsenterer alle erhvervsuddannelser:

 • Omsorg, sundhed og pædagogik
 • Kontor, handel og forretningsservice
 • Fødevarer, jordbrug og oplevelser
 • Teknologi, byggeri og transport

Fra august 2015 træder den nye erhvervsuddannelsesreform (EUD 15) i kraft. Den nye reform er blevet kaldt en pædagogisk reform, hvor der er stor fokus på at skabe et læringsmiljø og en pædagogisk tilgang, der understøtter alle elevers læring.

Samtidig er der kommet et krav om, at du har bestået dansk og matematik fra grundskolen med mindst 2 i gennemsnitskarakter i hvert af fagene.

Den ny reform betyder, at der nu er kommet to nye grundforløb, der begge varer 20 uger: Grundforløb 1 og Grundforløb 2. På SOSU Sjælland tilbyder vi to forskellige fagretninger på Grundforløb 1. Det ene hedder: Human 2 Human ”udvikling og trivsel”, og den anden fagretning hedder: Human 2 Human ”sunde valg og livsstil”.

Grundforløb 1 er for elever, der kommer direkte fra folkeskolen. De fortsætter på Grundforløb 2, inden de søger ind på et hovedforløb. Alle andre starter direkte på Grundforløb 2. Med enkelte undtagelse, fx hvis de har erhvervserfaring og kan starte direkte på et hovedforløb.

Læs mere om grundforløb; adgangskrav, holdstart osv.

Vil du vide mere?
Vi har udarbejdet en Power Point, der beskrive reformen nærmere.

Hent Power Point som pdf.