Kontakt osLæs side
Brugforkursus_272x115.png
Vejledning_272x55.png
tilbage til forsiden

Praktikken

Praktikkonsulenter i SOSU Sjælland


Der er ansat praktikkonsulenter på alle fire afdelinger i SOSU Sjælland.

Praktikkonsulentens opgave er at samarbejde med praktikken om at støtte eleverne på SOSU Sjælland i at gennemføre deres uddannelse.

Praktikkonsulenten kan:

  • Deltage i drøftelser og analyser af de uddannelsesmæssige forhold for eleverne på praktikstederne
  • Tilbyde sparring og vejledning til praktikvejledere og på praktikstederne
  • Medvirke til at afklare og håndtere særlige problemer i elevers praktikvilkår

Praktikkonsulenten deltager i samtaler på praktikstedet efter aftale med eleven og med den
ansvarlige for elevens uddannelse. Praktikkonsulenten kan inviteres med til samtaler, når eleven ønsker det og når det på praktikstedet vurderes, at dette vil styrke elevens mulighed for at gennemføre uddannelsen.

De fire praktikkonsulenter er: 

Greve

Helene Damgård
Mail: heda@sosusj.dk
Tlf. 59 44 28 22 lokal 496
Mobil: 40 20 39 48

Slagelse/Ringsted

Ulla Bech Hansen
Mail: ulha@sosusj.dk
Tlf. 59 44 28 22 lokal 569
Mobil: 23 10 64 90

Næstved

Lene Møller Madsen
Mail: lema@sosusj.dk
Tlf. 59 44 28 22 lokal 661
Mobil:30 68 77 95

Holbæk

Malene Wismar
Mail: mawi@sosusj.dk
Mobil: 40 10 74 97 

Praktikkonsulenten kan optræde som en katalysator til løsning af en vanskelig situation i et praktikforløb. Det kan f. eks. være elevens oplevelse af opstart på et praktiksted, forskellige forventninger imellem elev og praktiksted, elevens oplevelse af vejledning på praktikstedet, eller en elevs vanskeligheder ved at nå de praktikmål, der er for praktikperioden.

Praktikkonsulenten kan i disse situationer tilbyde andre pædagogiske øjne på situationen, måske anderledes løsninger end de, der er forsøgt, og gøre opmærksom på de forskellige støtteforanstaltninger, skolen har til eleverne.

Alt i alt arbejder praktikkonsulenten dagligt med at tydeliggøre sammenhængen mellem skole og praktik, blandt andet ved at reflektere sammen med elever over kobling af teori og praksis, samt deres oplevelse af læring i praktikken, og ved at bringe nogen af disse refleksioner med til samarbejdspartnerne i praktikken.

Praktikkonsulenterne fungerer også som sparringspartner for fastholdelsesvejledere og kontaktlærere og de har et bredt samarbejde med alle på SOSU Sjælland.

Koordinator for de fire praktikkonsulenters funktion er: 

Merete Frank Christensen
Praktik- og uddannelseskonsulent
Mail: mech@sosusj.dk
Tlf. 59 44 28 22 lokal 493
Mobil: 51 21 65 79

 

Mere om praktikken

Se her til højre
 
webdesign: synergi reklamebureau og webbureau