Kontakt osLæs side
Brugforkursus_272x115.png
Vejledning_272x55.png
tilbage til forsiden

Godskrivning for Teori

Vi bruger ordene godskrivning og merit om det samme. Nemlig det, at du f.eks. kan blive fritaget for dele af undervisningen eller eksamen i fag, hvor du kan dokumentere, at du har kompetencer fra en anden uddannelse eller lignende. 

Retningslinjer: Godskrivning for dele af undervisningen på skolen

Sådan foregår det
Det er skolens vejledning, der tager stilling til, om du kan få godskrivning. Allerede når vi modtager din ansøgning om optagelse, vurderer vi dine muligheder for at kunne få godskrivning. Derfor er det vigtigt, at du lægger dokumentation for tidligere eksaminer med mere ved din ansøgning om optagelse, hvis du ønsker at søge om godskrivning.

Aftaler om godskrivning skal skrives ind i din personlige uddannelsesplan på Elevplan.dk. Senest 14 dage inde i din uddannelse skal du sammen med din vejleder tage stilling til, om du vil søge godskrivning.

Du har mulighed for at klage over skolens afgørelse om ansøgning om godskrivning. Du finder klagevejledning her på skolens hjemmeside:
KLIK HER

Love og regler om godskrivning og merit

Lov om erhvervsuddannelser:
Her kan du bl.a. læse om den personlige uddannelsesplan og, at
personer med særlige forudsætninger kan fritages fra dele af uddannelsen.

Bestemmelserne findes i § 13 og § 57.

Hovedbekendtgørelsen:
Her kan du bl.a. læse, at skolen kan kræve, at du følger undervisningen, selv om du kan få godskrivning. Og du kan læse om, hvad skolen skal tilbyde elever, der har fået godskrivning.

Bestemmelserne findes i § 31, § 50 og § 54.

Meritbekendtgørelse:
Meritbekendtgørelsen er en slags ”nøgle”, der bruges til at oversætte fx ældre uddannelser til nye.

Uddannelsesbekendtgørelsen for indgangen
Her kan du læse om retningslinjer for godskrivning for praktikmål.

Du finder love og bekendtgørelse på Ministeriet for Børn og Undervisnings hjemmeside: KLIK HER

Hvad gør vi på SOSU Sjælland

N
aturfag
Der gives godskrivning for standpunkt og eksamen i følgende tilfælde:

  1. STX: Eleven kan dokumentere, at fagene matematik, biologi, kemi og fysik er bestået på minimum C-niveau
  2. HF: Eleven kan dokumentere, at den naturvidenskabelige faggruppe samt matematik er bestået.
  3. Laboranter, der har afsluttet skoledelen kompetencevurderes hos en naturfagslærer.
  4. Tidligere sygeplejestuderende kompetencevurderes efter vejledning fra PASS

Elever med godskrivning for naturfag skal altid følge undervisningen, da indholdet i ovenstående fag ikke fuldt ud modsvarer indholdet i naturfag på SOSU-skolerne.

Engelsk
Der godskrives for engelsk på baggrund af dokumentation.

Derudover gives mulighed for kompetencevurdering af særlige grupper hos en underviser inden for de første to uger efter uddannelsen er påbegyndt. Særlige grupper kan f.eks. være etniske minoritetselever, der behersker engelsk, elever, der tidligere har været udstationeret med videre.

Dansk
Der godskrives for dansk på baggrund af dokumentation.

Samfundsfag på Pædagogisk Assistentuddannelse
Der godskrives for standpunkt og eksamen i følgende tilfælde:

  1. STX, HHS, HTX og HF: Eleven kan dokumentere, at samfundsfag er bestået på minimum C-niveau
  2. Merkantilt grundforløb: Eleven kan dokumentere, at samfundsfag er bestået på minimum C-niveau (højeste niveau på merkantilt grundforløb).

Elever med godskrivning i samfundsfag skal følge undervisningen, da indholdet i ovenstående fag ikke fuldt ud modsvarer indholdet i samfundsfag på SOSU-uddannelserne.

Områdefag
Som udgangspunkt godskrives der ikke for områdefag bortset fra efter bestemmelser fastsat af PASS - KLIK HER

Øvrige
Elever, der kan dokumentere kompetencer fra uddannelse erhvervet i udlandet, anvendes retningslinjer fra IU (Internationale Uddannelser).
KLIK HER

For elever, der kommer fra andre erhvervsskoler i Danmark, hvor der er givet godskrivning, respekterer SOSU Sjælland anden skoles afgørelse. Godskrivning skal være dokumenteret i Elevplan.

 

 

 
webdesign: synergi reklamebureau og webbureau