Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet - AMU
Start 15/1 2018 - klik her
Arbejdet med for tidligt fødte børn - AMU
Start 22/1 i Ringsted - klik her
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring
Start 29/1 - klik her
Praktikvejledning af PAU- og SOSU-elever - AMU
Start 5/2 i Ringsted - klik her
Neuropædagogik som redskab i det pædagogiske arbejde - AMU
Start 5/2 - klik her
Neuropædagogik og borgere med udviklingshæmning - AMU
Start 26/2 2018 - klik her
Er du ledig?
Se kurserne - klik her

Se mere fra kursuscentret

Lægemiddel Start 15/1 2018 - klik her
Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet - AMU

På kurset skal du blandt andet arbejde med: Administration af borgerens brug af medicin. Lægemidlers virkninger og bivirkninger. Observation og reaktion. 

FTF Start 22/1 i Ringsted - klik her
Arbejdet med for tidligt fødte børn - AMU

En fødsel har stor betydning for, hvordan vores nervesystem udvikler sig, samt hvilke skader det kan medføre, og hvad konsekvensen heraf kan være. På kurset arbejder vi med hvordan, og hvorfor det for tidligt fødte barn er anderledes.

SSA i tværgående samarbejde Start 29/1 - klik her
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring

Uddannelsen er en ajourføringsuddannelse for uddannede praktikvejledere, der har behov for viden om aktuelle uddannelsesordninger, her under omsættelse af de aktuelle praktikmål inden for SSH-, SSA- eller PA-uddannelserne.

Derudover indeholder kurset emner som feedback som metode og praksis som læringsrum.  


Det anbefales at man som deltager, har erfaring inden for praktikvejledning. Denne uddannelse kan ikke erstatte basis-praktikvejlederuddannelsen. Der planlægges med en dag som fjernundervisning.

Se uddannelsesbeskrivelse og målene for kurset her!

Praktisk info

Målgruppe: 
Pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Det anbefales at man som deltager har erfaring inden for jobområdet og har uddannelsesmæssige forudsætninger svarende til den erhvervsuddannelse, man uddanner eleverne til. Ligeledes anbefales det at man har gennemført et basismodul som praktikvejleder svarende til min. 10 dage eller besidder tilsvarende kvalifikationer.

Dato: 29. - 31. januar 2018 (3 dage i alt) 

Mødetid: Kl. 8.15 - 15.40 (7,4 time pr. dag)

By: Ringsted

Pris og VEU: Gratis for faglærte og ufaglærte i job, og der kan søges VEU– og befordringsgodtgørelse. Er du ledig, skal du kontakte os!

Jobcenterpris: Kr. 1.825,10 

Tilmelding: www.efteruddannelse.dk. (klik på "Tilmeld" nederst på siden). Er du ledig, skal du kontakte os

Kvik-nr.: 280108515584

AMU-nr.:
 48382

Tilmeldingsfrist: 14 dage før kursets første dag. Kontakt os og hør om, der er ledige pladser efter fristens udløb!

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Susanne på mail: srj@zbc.dk eller tlf.: 2637 6577

Vi tager forbehold for ændringer.

10 dages PRV Start 5/2 i Ringsted - klik her
Praktikvejledning af PAU- og SOSU-elever - AMU

Uddannelsen er en basisuddannelse for praktikvejledere, der som en del af det daglige arbejde, tilrettelægger og gennemfører vejledning.

Hjernen Start 5/2 - klik her
Neuropædagogik som redskab i det pædagogiske arbejde - AMU

På kruset tager vi udgangspunkt i jeres praksis med børn, som har problemer med at sidde stille – svært ved at lære mm. 

Omsorg svømmehal Start 26/2 2018 - klik her
Neuropædagogik og borgere med udviklingshæmning - AMU

Her arbejder vi bla. med:Neuropædagogisk trivselsfremmende indsats i samarbejde med borgeren med udviklingshæmning og Den socialpædagogiske indsats  og borgerens forudsætninger.

 

Køkken ø web kreativ 20121205_1975.jpg Se kurserne - klik her
Er du ledig?

Vi udbyder løbende jobrettede kurser fra Positivlisten!

blå mand.jpg Se mere
ZBC SOSU Sjællands Center for Velfærdsteknologi (ZBC SOSU Sj's CFVT)

Med vort Center for Velfærdsteknologi ønsker ZBC SOSU Sjælland at kunne uddanne kompetente medarbejdere til pleje- og omsorgssektoren i relation til velfærdsteknologiske hjælpemidler. Det ligger os stærkt på sinde at kunne tilbyde elever og kursister relevante teknologier både til inspiration og information og til at "røre/gøre".

Klik ind og besøg vores Center for Velfærdsteknologi.