Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling - AMU
Start 23/6 - klik her
EKSTRA! Kliniske opgaver i almen praksis - SSA'ere - AMU
Start 13/6 i Roskilde - klik her
Arbejdet som værkstedsassistent - AMU
Start 22/8 - se mere her
Børn og unge med psykisk syge og misbrugende forældre - AMU
Start 8/8 i Ringsted - klik her
Farmakologi i psykiatrien - AMU
Start 22/8 i Ringsted - klik her
Omsorg for personer med demens
Start 5/9 i Ringsted - klik her
Er du ledig? Vi udbyder flere jobrettede udd.pakker
Se uddannelsespakkerne - klik her
Grundkursus i førstehjælp og brandbekæmpelse
Næste kursus er 10/9-11/9 - klik her!

Se mere fra kursuscentret

Start 23/6 - klik her
Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling - AMU

Hvor mennesker mødes vil der altid kunne opstå konflikter. At forstå baggrunden for konflikter skaber rummelighed og sætter dig i stand til at arbejde konfliktdæmpende. Få indsigt i, - og afprøv anerkendende kommunikations- og samværsformer.

Den 8/6 i Ringsted - klik her!
Gratis temaeftermiddag om neuropædagogik

Arbejder du - eller vil du arbejde inden for det neuropædagogiske område?

Så er denne temaeftermiddag noget for dig!

Køkken ø web kreativ 20121205_1975.jpg Se uddannelsespakkerne - klik her
Er du ledig? Vi udbyder flere jobrettede udd.pakker

Vi udbyder lige nu 4 jobrettede uddannelsespakker og kurser fra 10 forskellige uddannelsespakker!

Praktik.jpg Start 16/6 - klik her
Dokumentation og evaluering - AMU

På kurset er indholdet blandt andet: Vil du vide, hvordan du dokumenterer dit arbejde bedst? Vil du vide, hvad der skal stå? Hvad skal du bruge dokumentationen til? 

Start 13/6 i Roskilde - klik her
EKSTRA! Kliniske opgaver i almen praksis - SSA'ere - AMU

Efter kurset har du opnået indsigt i almen praksis, social og sundhedsassistentens kompetencefelt og rolle. På baggrund heraf kan du udføre delegerede undersøgelser og behandlinger i almen praksis, herunder de almindeligste venøse blodprøver, EKG-undersøgelse, spiometri samt foretage de almindeligste vaccinationer. 

Indhold

• Almen praksis, eget kompetencefelt og egen rolle
• Mest anvendte blodprøver i almen praksis
• Håndtering, opbevaring og transport af blodprøver
• Almindeligste kliniske komplikationer ved venøse blodprøver
• Udføre/assistere ved EKG undersøgelser
• Lungefunktionsmåling og spiometri
• Virkning og bivirkning ved luftvejsudvidende medicin
• De almindeligste vaccinationer i almen praksis

Se uddannelsesbeskrivelse og målene for kurset her!

Praktisk info

Målgruppe:
 Social- og sundhedsassistenter, der arbejder eller ønsker at arbejde i almen praksis.

Dato: 13.-17. juni 2016 (5 dage)

Mødetid: Kl. 8.15 - 15.40 (7,4 time pr. dag)

By: Roskilde

Pris og VEUGratis for faglærte og ufaglærte i job, og der kan søges VEU– og befordringsgodtgørelse. Er du ledig, skal du kontakte os!

Jobcenterpris: Kr. 2.950,25

Tilmelding: www.efteruddannelse.dk (klik på "Tilmeld" nederst på siden). Er du ledig, skal du kontakte os!

Kvik-nr.:  Kommer her snarest muligt

AMU-nr.:
 47263

Tilmeldingsfrist: 14 dage før kursets første dag. Kontakt os og hør om, der er ledige pladser efter fristens udløb!

Kontakt: Gitte H. Petersen på mail: gitp@sosusj.dk eller telefon: 57680100, tast 2.

Vi tager forbehold for ændringer.

Start 22/8 i Ringsted - klik her
Farmakologi i psykiatrien - AMU

På kurset får du blandt andet overordnet kendskab til de mest almindelige psykiske sygdomme og administration af borgerens brug af psykofarmaka samt kendskab til emner som: misbrug, afhængighed, og abstinensbehandling.

Start 22/8 - se mere her
Arbejdet som værkstedsassistent - AMU

Arbejder du på et beskyttet værksted eller aktivitetstilbud? Så er kurset her noget for dig.

Start 8/8 i Ringsted - klik her
Børn og unge med psykisk syge og misbrugende forældre - AMU

Kurset henvender sig til pædagogmedhjælpere i dagtilbud samt SSA'ere m.fl., som har kontakt med børn og unge som er pårørende til psykisk syge eller misbrugende forældre.

10 dages PRV Start 22/8 i Roskilde - klik her
Praktikvejledning af PAU- og SOSU-elever - AMU

Uddannelsen er en basisuddannelse for praktikvejledere, der som en del af det daglige arbejde, tilrettelægger og gennemfører vejledning.

Start 5/9 i Ringsted - klik her
Omsorg for personer med demens

Efter kurset kan du tilrettelægge en god omsorg og pleje til personer med demens. Med udgangspunkt i personcentreret demensomsorg og borgerens livshistorie og hverdagsliv. Du kan varetage de individuelle behov, som opstår i hverdagen hos personer med demens og deres pårørende.

start 5/9 i Ringsted - klik her
Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner - AMU

På kurset skal du blandt andet arbejde med: Pædagogisk samspil. Børns udvikling og behov. Kommunikation og samarbejde.

Start 8/9 i Ringsted - klik her
Arbejdet med for tidligt fødte børn - AMU

En fødsel har stor betydning for, hvordan vores nervesystem udvikler sig, samt hvilke skader det kan medføre, og hvad konsekvensen heraf kan være. På kurset arbejder vi med hvordan, og hvorfor det for tidligt fødte barn er anderledes.

Start 14/9 i Ringsted - klik her
Medvirken ved lægemiddelbrug

På kurset skal vi bl.a. arbejde med administration af borgerens brug af medicin, lægemidlers virkninger og bivirkninger, observation og reaktion mm.

Start 12/9 i Ringsted - klik her
Måltidet i pædagogisk arbejde - AMU

Du kommer blandt andet til at arbejde med: Mad og sanser. Madkultur. Barnets udvikling i forhold til at spise, - motorisk, psykisk, fysisk. 

Start 26/9 i Ringsted - klik her
Er du omsorgsmedhjælper?

I alt omsorgsarbejde er det pædagogiske arbejde med beboerne vigtigt. Du skal formidle observationer fra dit arbejde til kolleger, pårørende og andre.

vip lille For handicaphjælpere - læs mere
VIPvikar samarbejde

Kursuscenter SOSU Sjælland har i samarbejde med VIPvikar udviklet en VIP-Grunduddannelse for Handicaphjælpere. 

blå mand.jpg Se mere
SOSU Sjællands Center for Velfærdsteknologi (SOSU Sj's CFVT)

Med vort Center for Velfærdsteknologi ønsker SOSU Sjælland at kunne uddanne kompetente medarbejdere til pleje- og omsorgssektoren i relation til velfærdsteknologi og hjælpemidler. Det ligger os stærkt på sinde at kunne tilbyde elever og kursister relevante teknologier både til inspiration og information og til at "røre/gøre".

Klik ind og besøg vores Center for Velfærdsteknologi.

FVU test Kilk her!
Vi tilbyder gratis læse- og regnetest hver onsdag i Ringsted

Du finder mere info og kan høre en kursist fortælle om testen!