Akademiuddannelse

Hvad er AU?

Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis er en praksisnær uddannelse, som giver dig kompetencer til at løse nye og fremtidige opgaver inden for velfærdsområdet.

U
ddannelsen bygger videre på de kompetencer, du har i forvejen, og udvikler din faglige profil.

Din selvforståelse af egen praksis bliver udfordret, - og giver dig samtidig indblik i et sundhedsvæsen i stadig forandring. Du skal således ikke kun forstå verden indad til, men også udad til. Uddannelsen er en personlig og faglig udfordring i at forstå eget praksisfelt og de sammenhænge, det indgår i.

Akademiuddannelsen er en godkendt uddannelse, som giver 60 ECTS point og kvalificerer til blandt andet diplomuddannelse. 

Når du er akademiuddannet, har du kvalifikationer til f.eks. at være gruppeleder for en mindre gruppe medarbejdere, have en koordinatorfunktion, være planlægger for særlige områder, deltage i projektarbejde, udvikling af standardbeskrivelser eller kvalitetudviklingsarbejde.  

 

 

 

Planche mindre web str Klik her
Brochure

Her finder du de fleste oplysninger om akademiuddannelse i sundhedspraksis!

IMG_2359.JPG Klik her
Studieordning

Her kan du se studieordningen for Akademiuddannelse i sundhedspraksis.

EASJ logo Klik her
Erhvervsakademi Sjælland

Vi udbyder akademiuddannelsen i samarbejde med ErhvervsAkademi Sjælland.

Se hvad de skriver om uddannelsen på deres hjemmeside!

Lykkebo 2014 Klik her
Ring til Gitte Lykkebo

Gitte er kursussekretær og kan svare på spørgsmål til akademiuddannelse