Moduler

Afslutningsprojekt

Her skriver du et større projekt, hvor du, som studerende identificerer, reflekterer og analyserer en praksisorienteret problemstilling.

Projektet skal vise, at den studerende kan indkredse en relevant problemstilling, og undersøge den analytisk både empirisk og teoretisk – samt være handlingsorienteret i konklusionerne og perspektivet for projektet.