Moduler

Pædagogik og kommunikation

Kender du det at komme til kort i konkrete praksisnære situationer?

Du har gjort dig de fagfaglige overvejelser men mangler måske metoder, redskaber og/eller ord til at kunne gøre det, som du fagligt ved, ville være godt i situationen.

Pædagogisk metodik, kommunikationsteori og færdigheder i at kommunikere og motivere, får stadig større betydning i det professionelle arbejde i social- og sundhedsområdet.

I faget ”Pædagogik og kommunikation”, sætter vi fokus på dine kompetencer til at identificere, bearbejde og løse pædagogiske, sundhedsfaglige problemstillinger.