Moduler

Sammenhængende forløb

Utilsigtede hændelser, brister i overgangen mellem sektorer og afdelinger og oplevelse af manglende sammenhæng, hører desværre stadig til dagsordenen i det danske sundhedsvæsen.

Hvad forventer borgerne? Hvad forventer de professionelle? Hvad stiller organisationerne og samfundet af krav til de overgange der er i systemet?

Hvordan kan du, via øget indsigt i de mekanismer, der er i spil være med til at sikre en større oplevelse af sammenhæng for alle?

I faget ”Sammenhængende forløb” sætter vi fokus på dine færdigheder og kompetencer i forhold til at koordinere indsatserne, som du i din dagligdag har berøring med. Dette gør vi blandt andet ved at tage udgangspunkt i specielle fagområder som eksempelvis de ældre medborgere eller den borger med patientidentitet.