Moduler

Tværfaglige indsatsområder

Ofte er samarbejdet i social- og sundhedsområdet sammensat af mange forskellige uddannelsesmæssige, faglige og erfaringsmæssige tilgange, foruden forskellige vagter og forskellige sektorer.

Oplever du en glæde ved, men også udfordring i at skulle samarbejde på tværs, er dette fag interessant for dig.

I faget ”Tværfaglige indsatsområder” sætter vi fokus på indsatsområder, som eksempelvis sundhedsfremme, rehabilitering, kroniske lidelser, sundhedsinnovation og recovery, og via disse emner at udfolde dine færdigheder og kompetencer til professionelt at indgå i tværfaglige og tværsektorielle samarbejder.