Akademiuddannelse
Økonomi

Økonomi

Der er deltagerbetaling på akademiuddannelsen, som i 2016 er:

Kr. 5.200,- pr. fagmodul

Kr. 6.400,- for afslutningsprojektet


Du har mulighed for at søge tilskud til deltagergebyret via kompetencefonden. Du kan søge op til kr. 25.000,-. Du skal tale med din arbejdsplads om mulighederne for at søge kompetencefonden.

Lykkebo 2014 Klik her
Ring til Gitte Lykkebo

Gitte er kursussekretær og kan svare på spørgsmål til akademiuddannelse