GVU
Økonomi

Økonomi

Er du i job? 

Du bør undersøge, om du arbejder under en overenskomst som giver dig ret til uddannelsesløn, f.eks. dagplejer, pædagogmedhjælper eller omsorgsmedhjælper. I givet fald bør du kontakte FOA for vejledning. Du bør aftale med din arbejdsplads, om der skal søges VEU-godtgørelse, eller om der kan laves jobrotation i de perioder, hvor du er på uddannelse. 

Du kan søge VEU-godtgørelse, som udgør 80% af højeste dagpengesats. Hvis din arbejdsgiver udbetaler løn til dig under uddannelsesperioden, så modtager din arbejdsplads VEU-godtgørelsen i den eller de perioder, du er på uddannelse.

Er du ledig på dagpenge eller kontanthjælpsmodtager?

Så kan du gennemføre et uddannelsesforløb, hvis det er en del af din handlingsplan. Kontakt din sagsbehandler i kommunen, A-kassen eller dit jobcenter for at høre mere om dine muligheder. Lykkebo 2014 Se mere
Ring til Gitte Lykkebo

Gitte er kursussekretær og kan svare på spørgsmål til GVU - Grundlæggende VoksenUddannelse