Pædagogik

Anbragte børn og unge med rusmiddelmisbrug

Arbejder du - eller vil du gerne arbejde med anbragte børn og unge, hvor der kan være misbrug? Så er dette kursus noget for dig! På kurset arbejder vi blandt andet med:

- Viden om rusmidler, virkning og bivirkninger

- Hvad er det for signaler, vi skal være opmærksomme på, i det daglige pædagogiske arbejde?

- Kender du den gældende lovgivning?

- Hvordan samarbejder vi med barnet/den unges forældre og netværk?


Praktisk info 


Målgruppe: Dagplejere, PA'ere pædagogmedhjælpere mm. 

Dato: 30. marts - 1. april 2015

By: Ringsted

Pris og VEU: Gratis for faglærte og ufaglærte i job, og der kan søges VEU– og befordringsgodtgørelse. Er du ledig, skal du kontakte os! 

Jobcenterpris: Kr. 1.730,55 

AMU-nr.: 47871

Kviknr.: 2801089536

Kontakt os: På mail: suje@sosusj.dk eller telefon: 57 68 01 00 og tast 2.