Pædagogik

Inkluderende pædagogiske miljøer dagtilbud

 Målene for kurset

• Deltageren kan bidrage til udvikling og fastholdelse af en pædagogisk praksis, der understøtter et inkluderende pædagogisk miljø.

• Deltageren kan indgå aktivt i arbejdet med at understøtte inddragelse og deltagelse af alle børn i dagligdagens aktiviteter i dagtilbud og SFO. I det arbejde kan deltageren støtte det enkelte barns trivsel gennem oplevelsen af at høre til i et fællesskab.

• Deltageren kan indgå i arbejdet med dokumentationsmetoder, der afdækker forhold i miljøet med betydning for inklusionen, og medvirke til synliggørelse af tendenser i samspillet, der modarbejder inklusion af enkelte børn eller en gruppe af børn.

• Deltageren kan i samarbejde med ledelse og kollegaer reflektere over egen praksis og egen rolle i forhold til at forebygge og aktivt modvirke marginaliseringsprocesser samt medvirke til et konstruktivt forældresamarbejde, som understøtter værdierne i den pædagogiske praksis.


Praktisk info

Målgruppe:
 Pædagogmedhjælpere, dagplejere og pædagogiske assistenter i daginstitutioner og SFO.

Dato: Den 15.-19. juni 2015

By: Roskilde

Pris og VEU: Gratis for faglærte og ufaglærte og for ledige med ret til 6 ugers selvvalg. Du kan søge VEU– og befordringsgodtgørelse.

Jobcenterpris: Kr. 2.406,25

Tilmelding: www.efteruddannelse.dk (klik på "Tilmeld" nederst på siden). Er du ledig, skal du kontakte os! 

Kviknr.: 2801088640

Kursusnr.: 40955

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på mail: suje@sosusj.dk eller telefon: 57 68 01 00 og tast 2.