Psykatri

Indhold

 Arbejdsformer og metoder

 Den sindslidendes selvtillid, drømme og troen på egne evner

 Styrke og støtte borgeren i forhold til mestringsevne

• Rehabiliteringsprincipperne

• Egen rolle i recovery-processen og den sindslidendes


Praktisk info

Målgruppe: SSH, SSA, pædagogmedhjælpere, omsorgsmedhjælpere, pædagogiske assistenter m.fl. indenfor socialpsykiatrien.

Ringsted: Den 22.-26. juni og 10-14. august 2015 (10 dage i alt)

Pris og VEU: Gratis for faglærte og ufaglærte og for ledige med ret til 6 ugers selvvalg. Du kan søge VEU– og befordringsgodtgørelse.

Jobcenterpris: Kr. 5.208,50

Tilmelding: www.efteruddannelse.dk (klik på "Tilmeld" nederst på siden). Er du ledig, skal du kontakte os! 

Kviknr.: 2801089145

Kursusnr.: 40597

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på mail: suje@sosusj.dk eller telefon: 57 68 01 00 og tast 2.