Psykatri

Indhold

• Omsorgs- og støtteforløb

 Professionelt kontaktforløb

• Rådgivning

• Genkende psykoser og angsttilstande

• Relevant medicinsk behandling

• Egen rolle ift. sundhedsfremmende praksis        

• Relevant og gældende lovgivning 

Praktisk info

Målgruppe: SSH. SSA, plejehjemsassistenter, plejere og andre faggrupper inden   for socialpsykiatrien.

Dato: Den 1.-12. juni 2015

By: Ringsted:               

Pris og VEUGratis for faglærte og ufaglærte og for ledige med ret til 6 ugers selvvalg. Du kan søge VEU– og befordringsgodtgørelse.

Jobcenterpris: Kr. 5.208,50

Tilmelding: www.efteruddannelse.dk. Er du ledig, skal du kontakte os!

Kviknr.: 2801089357
Kursusnr.: 40939

Kontakt os: På mail: suje@sosusj.dk eller telefon: 59 44 28 22, lokal 213