SOSU

Demensramtes svære adfærd


Social- og sundhedspersonale, der arbejder med mennesker med demens, lærer at arbejde forebyggende og dæmpende i forhold til uhensigtsmæssig og udadreagerende adfærd (BPSD). Og tager udgangspunkt i borgerens oplevede behov for hjælp og støtte og yder denne på en værdig og respektfuld måde ud fra reglerne om magtanvendelse. Du lærer at arbejde forebyggende og dæmpende i forhold til f.eks. vrangforestillinger, aktivitetsforstyrrelser, aggressivitet eller fobier hos mennesker med demens. Lær at skelne om årsagen ligger i selve den neurologiske skade eller i miljøet omkring borgeren. Refleksion over egen praksis og dilemmaer i arbejdet.

Indhold           

• Den svære adfærd
• Forstå og forebyg vold
• 
Neuropædagogik
• socialpædagogik
• Nænsom nødværge
• De pårørendes dilemmaer
• Magtanvendelse - lovgivningen
 Udarbejdelse af en handleplan

Praktisk info

Demensefteruddannelsen er sammensat af to AMU-kurser : ”Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens” samt ”Magt og omsorg”.

Dato: Den 4.-8. maj + 21.-22. maj + 11.-12. juni 2015 (9 dage i alt)

By: Ringsted       


Pris og VEUGratis for faglærte og ufaglærte i job og ledige med ret til 6 ugers selvvalg. Du kan søge VEU– og befordringsgodtgørelse.

Jobcenterpris: Kr. 8.398,35

Tilmelding: www.efteruddannelse.dk (klik på "Tilmeld" nederst på siden). Er du ledig, skal du kontakte os!

Kviknr.: 2801089561
Kursusnr.: 42902 + 44627

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os:
På mail: gitp@sosusj.dk eller telefon: 57 68 01 00 og tast 2.