SOSU
træningsass

SOSU med trænings- og rehabiliteringskompetencer

Formålet med kurset er, at deltageren efterfølgende kan indgå i trænings- og rehabiliteringsarbejdet med borgere/patienter samt deltage i udviklingen og gennemførelsen af planer.

Kompetencer indenfor disse områder er relevante fordi borgernes behandlingsforløb på sygehusene accelereres og der er brug for en systematisk og målrettet trænings- og rehabiliteringsindsats efterfølgende uanset om det er på sygehus, rehabiliteringsenheder, i hjemmeplejen eller indenfor handicap området.

Kurset er sammensat af en række AMU-kurser, som tilsammen giver kompetence til at arbejde med træning og rehabilitering.

Indhold
 
• Viden om fysisk genoptræning af borgere/patienter
 Viden om rehabilitering
• Bidrage til en helhedsorienteret indsats for borgere/patienter
• Viden om fysiske, psykiske og sociale udviklingsmuligheder       
• Handle empatisk og reagere hensigtsmæssigt på borgerens/patientens sorg- og krisereaktioner
• Etablere og fastholde kommunikation
• Relationer og kommunikationshjælpemidler
• Fremme borgerens deltagelse i eget liv og samfundsliv

Praktisk info

Målgruppe:  SOSU-assistenter og SOSU-hjælpere med erfaring inden for trænings- og rehabiliteringsområdet.

Dato: 23.-26. marts + 7.-9. april 27.-30. april 2015

By: Ringsted

Pris og VEU: Gratis for faglærte og ufaglærte i job, og der kan søges VEU– og befordringsgodtgørelse. Er du ledig, skal du kontakte os! 

Jobcenterpris: Kr. 6.427,80

AMU-nr.: 47257 + 47263 + 40127
Kviknr.: 2801089558

Kontakt os: På mail: gitp@sosusj.dk eller telefon: 57 68 01 00 og tast 2.