Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/tab_links.cshtml)
Fælles

Implementering af handleplaner ifølge serviceloven - AMU

Indhold

• Hvad er en handleplan? 
• Hvordan arbejder du med en handleplan? 
• Hvad siger loven om handleplaner? 
• Hvorfor handleplaner på borgere/brugere? 
• Brugerinddragelse

Se uddannelsesbeskrivelse og målene for kurset her!

Praktisk info

Målgruppe: Medhjælpere på døgninstitutioner, familieplejere, værkstedsassistenter, omsorgsmedhjælpere, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, plejehjemsassistenter, plejere, sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, personlige hjælpere og ledsagere samt klubmedarbejdere.

Dato: Den 29.-30. marts 2016 (2 dage)

Mødetid: Kl. 8.15 - 15.40 (7,4 time pr. dag)

By: Ringsted

Pris og VEU: Gratis for faglærte og ufaglærte i job, og der kan søges VEU– og befordringsgodtgørelse. Er du ledig, skal du kontakte os! 

Jobcenterpris: Kr. 1.195,00 

Tilmelding: www.efteruddannelse.dk. (klik på "Tilmeld" nederst på siden). Er du ledig, skal du kontakte os! 

Kvik-nr.: 280108253565

AMU-kursusnr.:
 40138

Tilmeldingsfrist: 14 dage før kursets første dag. Kontakt os og hør om, der er ledige pladser efter fristens udløb.

Kontakt: Susanne Jensen på mail: suje@sosusj.dk eller telefon: 57680100, tast 2.

OBS! Dette kursus kan tages som et enkeltstående kursus, men også som en del af uddannelsespakke 27, 37 og 39. Se alle kurser, vi udbyder i uddannelsespakkerne her!

Vi tager forbehold for ændringer.