Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/tab_links.cshtml)
Pædagogik

Børns motorik, sansning og bevægelse - AMU

Indhold

  Børns sansemotoriske udvikling 
•  Krop og læring
•  Børns opvækstbetingelser og motoriske kompetencer
•  De fysiske rammer for børns sansemotoriske udvikling
•  Iværksætte motoriske aktiviteter


Se uddannelsesbeskrivelse og målene for kurset her!

Praktisk info


Målgruppe: Pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere, dagplejere,

Dato: 22.-26. februar 2016 (5 dage)

Mødetid: Kl. 8.15- 15.40 (7,4 time pr. dag)

By: Ringsted

Pris og VEU: Gratis for faglærte og ufaglærte i job, og der kan søges VEU– og befordringsgodtgørelse. Er du ledig, skal du kontakte os! 

Jobcenterpris: Kr. 2.627,50 

Tilmelding: www.efteruddannelse.dk (klik på "Tilmeld" nederst på siden). Er du ledig, skal du kontakte os! 

Kviknr.: 280108227873

AMU-nr.: 44262

Tilmeldingsfrist: 14 dage før kursets første dag. Kontakt os og hør om, der er ledige pladser efter fristens udløb!

Kontakt: Susanne Jensen på mail: suje@sosusj.dk eller telefon: 57680100, tast 2.

OBS! Dette kursus sammen med "Pædagogiske læreplaner i dagtilbud", "Planlægning af pædagogiske aktiviteter" samt "Samspil og relationer i pædagogisk arbejde" giver 8 dages godskrivning på EUV1 - Pædagogisk assistent.

Vi tager forbehold for ændringer.

 

Digital tilmelding Klik her
Til- og afmelding

Se hvordan du tilmelder dig et AMU-kursus og hvad du gør, hvis du alligevel ikke kan deltage.

Økonomi Læs mere
VEU-godtgørelse

Du har mulighed for at få VEU-godtgørelse og befordringstilskud på AMU-kurser efter gældende regler.

Ur Se mere
Mødested og tid

Her er der info om kursustederne på SOSU Sjælland.