Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/tab_links.cshtml)
SOSU

Assistenten i det tværgående samarbejde - AMU

Efter kurset er du i stand til at agere i det tværgående samarbejde indenfor social- og sundhedsvæsnets sektorer, på baggrund af forståelse for organisationernes interne strukturer, processer og kulturer. Du kan opsøge relevante samarbejdspartnere og udvikle professionelle samarbejdsrelationer på tværs af faggrupper og sektorer og har fokus på risikohåndtering i dette samarbejde. Du bliver bekendt med rammer og redskaber, som er organisatorisk tværgående. Du kender til samarbejdsparternes dokumentationspraksis, kan anvende relevante data samt modtage og give feedback ift. den fælles opgave løsning.

Du kan arbejde innovativt med implementering af løsninger, der bidrager til at øge sammenhæng, helhed og kvalitet i det tværgående samarbejde.

Indhold

• Perspektiver på det tværgående samarbejde
• Nationale, kommunale, regionale og lokale perspektiver
• Fagprofessionelle/borger perspektiver  
• Sundhedsvæsnets kerneopgave nu og i fremtiden
• Overbliksbillede af det danske sundhedsvæsens opbygning
• Sektorer, strukturer og informationsflow internt og på tværs
• Sundhedsaftalerne/forløbsbeskrivelser
• ISBAR
• Dokumentationspraksis
• Professionalisme, respektfuldhed og problemløsende adfærd
• Risikohåndtering
• Udviklingsbehov og implementering

Se uddannelsesbeskrivelse og målene for kurset her!

Praktisk info

Målgruppe: Social- og sundhedsassistenter og medarbejdere med lignende funktioner inden for social- og sundhedsområdet.

Dato: Den 7.-10. marts 2016 (4 dage)

Mødetid: Kl. 8.15 - 15.40 (7,4 time pr. dag)

By: Ringsted       

Pris og VEUGratis for faglærte og ufaglærte i job, og der kan søges VEU– og befordringsgodtgørelse. Er du ledig, skal du kontakte os.

Jobcenterpris: Kr. 2.408,25

Tilmelding: www.efteruddannelse.dk (klik på "Tilmeld" nederst på siden). Er du ledig, skal du kontakte os!

Kvik-nr.: 280108233624

AMU-nr.:
 45668

Tilmeldingsfrist: 14 dage før kursets første dag. Kontakt os og hør om, der er ledige pladser efter fristens udløb!

Kontakt: Gitte H. Petersen på mail: gitp@sosusj.dk eller tlf.: 57680100 og tast 2. 

OBS! Du kan tage dette kursus som en del af uddannelsespakke 24 . Se alle kurser i uddannelsespakker, vi udbyder her!

Vi tager forbehold for ændringer.

Digital tilmelding Klik her
Til- og afmelding

Se hvordan du tilmelder dig et AMU-kursus og hvad du gør, hvis du alligevel ikke kan deltage.

Økonomi Læs mere
VEU-godtgørelse

Du har mulighed for at få VEU-godtgørelse og befordringstilskud på AMU-kurser efter gældende regler.

Ur Se mere
Mødested og tid

Her er der info om kursustederne på SOSU Sjælland.

bibliotek Klik her
Har du svært ved at læse eller skrive?

Kontakt os og hør, hvad vi kan gøre for dig!

Undervisning 2.jpg Se mere
Digitalisering

Kursuscentret arbejder målrettet med digitalisering i forhold til undervisning, administration, markedsføring mm.