Fælles

Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet

Indhold

- Administration af borgerens brug af medicin

- Lægemidlers virkninger og bivirkninger

- Observation og reaktion 

- Information om afvigelser ift. borgerens normale fysiske og psykiske funktioner og adfærd

- Tværfagligt samarbejde

- Gældende lovgivning og opmærksomhedspunkter


Praktisk info

Målgruppe: SSH’ere, omsorgsmedhjælpere, PA'ere mm.

Dato: Den 26.-28. oktober 2015

By: Ringsted


Pris og VEU:  Gratis for faglærte og ufaglærte i job og ledige med ret til 6 ugers selvvalg. Du kan søge VEU– og befordringsgodtgørelse.

Jobcenterpris: Kr. 1.866,15 

Tilmelding: www.efteruddannelse.dk. Er du ledig, skal du kontakte os! 

Kviknr.: 2801089608
Kursusnr.: 47258

Kontakt os:
 På mail: gitp@sosusj.dk eller telefon: 57 68 01 00 og tast 2.