Fælles
10 dages PRV

Praktikvejledning af PAU- og SOSU-elever

Formålet er, at kursisten i samarbejde med praktikansvarlige og andre vejledere kan planlægge, gennemføre og evaluere praktikforløb for social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og pædagogiske assistenter.

Indhold på kurset er blandt andet:

• Læring i social- og sundhedsuddannelserne 
• Elevens sociale, kulturelle, lærings– og udviklingsmæssige forudsætninger 
• Forståelse af taksonomi og at oversætte praktikmål til passende opgaver for eleverne
• Uddannelsernes opbygning
• Tilrettelæggelse af vejledningen til elever fra introduktion til lutevaluering 
• Brugen af f.eks. logbog, refleksion og andre læringsmetoder, der understøtter vejledningen af elever 
• Redskaber til evaluering og dokumentering af vejledning 
• Fokus på egen funktion som praktikvejleder


Praktisk info

Dato: 
Den 31. august til 4. september + 21.-25. september 2015 (10 dage i alt)

By: 
Holbæk

Pris og VEU: Gratis for faglærte og ufaglærte i job, og der kan søges VEU– og befordringsgodtgørelse. Er du ledig, skal du kontakte os! 

Jobcenterpris: Kr. 5.208,50 

Tilmelding: www.efteruddannelse.dk (klik på "Tilmeld" nederst på siden). Er du ledig, skal du kontakte os! 

Kviknr.: 2801089548

Kursusnr.: 40851

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på mail: suje@sosusj.dk eller telefon: 57 68 01 00 og tast 2.