Fælles
10 dages PRV

Praktikvejledning af PAU- og SOSU-elever

Formålet er, at kursisten i samarbejde med praktikansvarlige og andre vejledere kan planlægge, gennemføre og evaluere praktikforløb for social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og pædagogiske assistenter.

Indhold på kurset er blandt andet:

• Læring i social- og sundhedsuddannelserne
• Elevens sociale, kulturelle, lærings– og udviklingsmæssige forudsætninger
• Forståelse af taksonomi og at oversætte praktikmål til passende opgaver for eleverne
• Uddannelsernes opbygning
• Tilrettelæggelse af vejledningen til elever fra introduktion til lutevaluering
• Brugen af f.eks. logbog, refleksion og andre læringsmetoder, der understøtter vejledningen af elever
• Redskaber til evaluering og dokumentering af vejledning
• Fokus på egen funktion som praktikvejleder


Praktisk info

Dato:
24.-28. august + 14.-18. september 2015

By:
Roskilde

Pris og VEU: Gratis for faglærte og ufaglærte i job, og der kan søges VEU– og befordringsgodtgørelse. Er du ledig, skal du kontakte os!

Jobcenterpris: Kr. 5.208,50

Tilmelding: www.efteruddannelse.dk (klik på "Tilmeld" nederst på siden). Er du ledig, skal du kontakte os! 

Kviknr.: 2801089547

Kursusnr.: 40851

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på mail: suje@sosusj.dk eller telefon: 57 68 01 00 og tast 2. 

Digital tilmelding Klik her
Til- og afmelding

Se hvordan du tilmelder dig et AMU-kursus og hvad du gør, hvis du alligevel ikke kan deltage.

Økonomi Læs mere
VEU-godtgørelse

Du har mulighed for at få VEU-godtgørelse og befordringstilskud på AMU-kurser efter gældende regler.

Ur Se mere
Mødested og tid

Her er der info om kursustederne på SOSU Sjælland.

bibliotek Klik her
Har du svært ved at læse eller skrive?

Kontakt os og hør, hvad vi kan gøre for dig!

Undervisning 2.jpg Se mere
Digitalisering

Kursuscentret arbejder målrettet med digitalisering i forhold til undervisning, administration, markedsføring mm.