Pædagogik

Børn og unge med adfærds- og kontaktforstyrrelser

Indhold

- Socialpædagogisk bistand til børn– og unge med kontaktforstyrrelser

- Hyppigst forekommende udviklingsforstyrrelser

- Tydelig, respektfuld og indfølende voksen

- Samarbejde med kolleger ift. den planlagte socialpædagogiske indsats og videregive faglige observationer i relation til det daglige arbejde og i forbindelse med visitationer og bevillinger 

Praktisk info

Målgruppe: Pædagogmedhjælpere, dagplejere, klubmedarbejdere, værkstedsassistenter, omsorgsmedhjælpere m.fl.

Dato: 14.-16. september 2015

Sted:
Ringsted

Pris og VEU:
 Gratis for faglærte og ufaglærte i job og ledige med ret til 6 ugers selvvalg. Du kan søge VEU– og befordringsgodtgørelse.

Jobcenterpris: Kr. 2.406,25

Tilmelding: www.efteruddannelse.dk (klik på "Tilmeld" nederst på siden). Er du ledig, skal du kontakte os! Frist for tilmelding er to uger før kurset starter. Du er altid velkommen til at kontakte os og høre, om der er flere pladser på kurset.

Kviknr.: 2801089013

Kursusnr.: 40630

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på mail: gitp@sosusj.dk eller telefon: 57 68 01 00 og tast 2.