Psykiatri

Arbejdet med recovery i psykiatrien

Indhold

- Arbejdsformer og metoder

- Den sindslidendes selvtillid, drømme og troen på egne evner

- Styrke og støtte borgeren i forhold til mestringsevne
- Rehabiliteringsprincipperne

- Egen rolle i recovery-processen og den sindslidendes

Praktisk info

Målgruppe: Pædagogmedhjælpere på pædagogiske dag- og døgntilbud for børn og unge, dagplejere mm.

Dato: 26. oktober til 6. november 2015 (10 dage i alt)

Sted: 
Ringsted

Pris og VEU:
 Gratis for faglærte og ufaglærte i job og ledige med ret til 6 ugers selvvalg. Du kan søge VEU– og befordringsgodtgørelse.

Jobcenterpris: Kr. 5.208,50

Tilmelding: www.efteruddannelse.dk (klik på "Tilmeld" nederst på siden). Er du ledig, skal du kontakte os! Frist for tilmelding er to uger før kurset starter. Du er altid velkommen til at kontakte os og høre, om der er flere pladser på kurset.

Kviknr.: 2801089391

Kursusnr.: 40597

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på mail: suje@sosusj.dk eller telefon: 57 68 01 00 og tast 2.