SOSU

Utilsigtede hændelser og patientsikkerhed

Målene for kurset

I det daglige plejearbejde er deltageren opmærksom på patientsikkerhed og kender sin egen rolle i forhold til at formidle relevant viden og relevante observationer.

Deltageren ved, hvem der kan indrapportere utilsigtede hændelser, og kender sin egen forpligtelse til at rapportere sådanne samt proceduren herfor.

Deltageren kender formålet med indrapporteringssystemet og kerneårsagsanalyse og kan bidrage til opfølgning på resultaterne i det daglige arbejde. I den forbindelse kan deltageren yde kollegial omsorg.


Praktisk info

Målgruppe: Social- og sundhedsassistenter

Dato: 
27. november 2015

Sted: 
Køge

Pris og VEU:
 Gratis for faglærte og ufaglærte i job og ledige med ret til 6 ugers selvvalg. Du kan søge VEU– og befordringsgodtgørelse.

Jobcenterpris: Kr. 736,85

Tilmelding: www.efteruddannelse.dk (klik på "Tilmeld" nederst på siden). Er du ledig, skal du kontakte os! Frist for tilmelding er to uger før kurset starter. Du er altid velkommen til at kontakte os og høre, om der er flere pladser på kurset.

Kviknr.: 2801089607

Kursusnr.: 40823

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på mail: gitp@sosusj.dk eller telefon: 57 68 01 00 og tast 2.