Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/tab_links.cshtml)
Fælles

Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet - AMU

Indhold

•  Administration af borgerens brug af medicin
•  Lægemidlers virkninger og bivirkninger
•  Observation og reaktion 
•  Information om afvigelser ift. borgerens normale fysiske og psykiske funktioner og adfærd
•  Tværfagligt samarbejde
•  Gældende lovgivning og opmærksomhedspunkter

Se uddannelsesbeskrivelse og målene for kurset her!

Praktisk info

Målgruppe: SSH’ere, omsorgsmedhjælpere, PA'ere mm.

Dato: Den 4.-6. april 2016 (3 dage)

Mødetid: Kl. 8.15 - 15.40 (7,4 time pr. dag) 

By: Ringsted


Pris og VEU:  Gratis for faglærte og ufaglærte i job og der kan søges VEU– og befordringsgodtgørelse. Er du ledig, skal du kontakte os!

Jobcenterpris: Kr. 1.866,15 

Tilmelding: www.efteruddannelse.dk. Er du ledig, skal du kontakte os! 

Kvik-nr.: 2801089149

AMU-kursusnr.:
 47258

Tilmeldingsfrist: 14 dage før kursets første dag. Kontakt os og hør om, der er ledige pladser efter fristens udløb.

Kontakt:
 Gitte H. Petersen på mail: gitp@sosusj.dk eller tlf.: 57680100 og tast 2.

Vi tager forbehold for ændringer