Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/tab_links.cshtml)
SOSU

Rehabilitering som arbejdsform - AMU

Efter kurset kan du bidrage til en målrettet rehabiliteringsindsats for borgeren, forstå individuelle rehabiliteringsplaner, kende lovgrundlaget for rehabiliteringsindsatsen og handle i overensstemmelse med centrale værdier og elementer i rehabilitering. Du kan også være med til at forebygge begrænsninger i borgerens fysiske, psykiske og sociale funktionsevne, således at dette fremmer dennes selvstændige og meningsfulde liv.

Indhold

  • Rehabiliteringsprocessen som forløb

  • Handicappede og rehabilitering i Danmark

  • Borger/bruger perspektivet i rehabilitering

  • Lovgivningen og rehabilitering

  • Rehabilitering – en tværfaglig proces

Se uddannelsesbeskrivelse og målene for kurset her!

Praktisk info

Målgruppe: Personale med direkte borgerkontakt inden for social- og sundhedsområdet eller det pædagogiske område, herunder voksenhandicapområdet, samt inden for psykiatrien.

Dato: 30. juni - 1. juli 2016 (2 dage)

Mødetid: Kl. 8.15-15.40 (7,4 time pr. dag)

By: Ringsted       

Pris og VEUGratis for faglærte og ufaglærte i job, og der kan søges VEU– og befordringsgodtgørelse. Er du ledig, skal du kontakte os.

Jobcenterpris: Kr. 1.195,00

Tilmelding: www.efteruddannelse.dk (klik på "Tilmeld" nederst på siden). Er du ledig, skal du kontakte os!

Kvik-nr.: 280108234394

Kursusnr.:
 40125

Tilmeldingsfrist: 14 dage før kursets første dag. Kontakt os og hør om, der er ledige pladser efter fristens udlø

Kontakt: Gitte H. Petersen på mail: gitp@sosusj.dk eller tlf.: 57680100, tast 2.

OBS! Du kan tage dette kursus som et enkeltstående kursus, men også som hele uddannelsespakke 22  eller uddannelsespakke 24. Se alle kurser, vi udbyder fra uddannelsespakkerne her!

Vi tager forbehold for ændringer.