Fælles

Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet - AMU

Indhold

  Administration af borgerens brug af medicin
•  Lægemidlers virkninger og bivirkninger
•  Observation og reaktion 
•  Tværfagligt samarbejde
•  Gældende lovgivning og opmærksomhedspunkter
•  Information om afvigelser ift. borgerens normale fysiske og psykiske funktioner og adfærd

Se uddannelsesbeskrivelse og målene for kurset her!

Praktisk info

Målgruppe: SSH’ere, omsorgsmedhjælpere, PA'ere mm.

Dato: Den 14.- 16. september 2016 (3 dage)

Mødetid: Kl. 8.15 - 15.40 (7,4 time pr. dag)

By: Ringsted


Pris og VEU:  Gratis for faglærte og ufaglærte i job, og der kan søges VEU– og befordringsgodtgørelse. Er du ledig, skal du kontakte os!

Jobcenterpris: Kr. 1.866,15 

Tilmelding: www.efteruddannelse.dk. (klik på "Tilmeld" nederst på siden). Er du ledig, skal du kontakte os

Kvik-nr.: 280108236076

AMU-nr.:
 47258

Tilmeldingsfrist: 14 dage før kursets første dag. Kontakt os og hør om, der er ledige pladser efter fristens udløb!

Kontakt:
 Gitte H. Petersen på mail: gitp@sosusj.dk eller tlf.: 57680100, tast 2.

Vi tager forbehold for ændringer.