Pædagogik

Arbejdet som omsorgsmedhjælper

I alt omsorgsarbejde er det pædagogiske arbejde med beboerne vigtigt. Du skal formidle observationer fra dit arbejde til kolleger, pårørende og andre. Du skal kende til de pædagogiske metoder og arbejdsformer, følge op på resultaterne af dette arbejde. Du skal kende til lovgivning, menneskesyn og forskellige former for udviklingshæmning.

Med det formål at støtte den enkelte, så personen opnår så stor selvstændighed som muligt og at skabe en hverdag, ud fra den handicappedes ønsker og behov.

Indhold

• Dit pædagogiske arbejde ift. til den enkelte bruger og gruppen
• Formidle observationer til kolleger og pårørende
• Reflektere over eget arbejde
• Den enkelte brugers behov for støtte og indflydelse på egen hverdag
• De samfundsmæssige opgaver
• Den historiske udvikling i menneskesyn og opfattelse af livskvalitet
• Lovgrundlaget for området

Se uddannelsesbeskrivelse og målene for kurset her!

Praktisk info 

Målgruppe: Omsorgsmedhjælpere, medarbejdere på bofællesskaber mm.

Dato: Den 26. september - 14. oktober 2016 (15 dage)

Mødetid: Kl. 8.15 - 15.40 (7,4 time pr. dag)

By: Ringsted

Pris og VEU: Gratis for faglærte og ufaglærte. Du kan søge VEU– og befordringsgodtgørelse. Er du ledig, skal du kontakte os!

Jobcenterpris: Kr. 6.925,00   

Tilmelding: www.efteruddannelse.dk. (klik på "Tilmeld" nederst på siden). Er du ledig, skal du kontakte os!

Kvik-nr.: 280108325997

Kursusnr.: 48116

Tilmeldingsfrist: 14 dage før kursets første dag. Kontakt os og hør om, der er ledige pladser efter fristens udløb!

Kontakt: Susanne Jensen på mail: suje@sosusj.dk eller telefon: 57680100, tast 2. 

OBS! Du kan tage dette kursus som et enkeltstående kursus, men også som hele uddannelsespakke 37 "Omsorgsmedhjælper". Se de kurser, vi udbyder i uddannelsespakkerne her!

Vi tager forbehold for ændringer.

Digital tilmelding Klik her
Til- og afmelding

Se hvordan du tilmelder dig et AMU-kursus og hvad du gør, hvis du alligevel ikke kan deltage.

Økonomi Læs mere
VEU-godtgørelse

Du har mulighed for at få VEU-godtgørelse og befordringstilskud på AMU-kurser efter gældende regler.

Ur Se mere
Mødested og tid

Her er der info om kursustederne på SOSU Sjælland.

bibliotek Klik her
Har du svært ved at læse eller skrive?

Kontakt os og hør, hvad vi kan gøre for dig!

Undervisning 2.jpg Se mere
Digitalisering

Kursuscentret arbejder målrettet med digitalisering i forhold til undervisning, administration, markedsføring mm.