Praktisk info
Digital tilmelding

Til- og afmelding

Hvis du er i arbejde, er det din leder, der skal tilmelde dig kurset digitalt på www.efteruddannelse.dk og din leder, der søger VEU- og befordringsgodtgørelse. Deltager du som privatperson, kan du selv tilmelde dig på efteruddannelse.dk eller ringe til os! 

I kursuslisten, kan der vælges et kursus frem og tilmelding ske direkte fra kursusbeskrivelsen!

Er du ledig, skal du kontakte os og høre om dine muligheder for at deltage på kurser og forløb.

Kontakt os hvis der ikke er flere pladser på et kursus, du vil tilmeldes, så skriver vi dig på venteliste.

Hjælp til tilmelding

Kontakt os på tlf. 57 68 01 00 og tast 2 for kursuscentret.

Afmelding

Kan du alligevel ikke deltage på et AMU-kursus, skal din leder afmelde dig senest en uge før kursusstart. Ved senere afmelding, sender vi en faktura til din arbejdsgiver på kr. 2.500,00 for et ugekursus og kr. 3.500,00 for to uger eller mere.  Hvis du deltager som privatperson, bliver du opkrævet afmeldegebyr. 

Dette gælder dog ikke, hvis du bliver syg.

Hvis du udebliver fra kurset er afmeldegebyret på kr. 3.500.00. Vi sender en faktura til din arbejdsplads. Deltager du som privatperson, bliver du opkrævet kr. 3.500,00