Kurser

Vis kvalitet

Alle, der deltager i et AMU-forløb bliver bedt om at vurdere deres uddannelse.

Du kan se alle evalueringer på hjemmesiden www.viskvalitet.dk.

Evalueringer for kursuscentret, 1. kvartal 2016

Deltagerne


Skolens gennemsnit fordelt på spørgsmål

Skolens gennemsnit fordelt på uddannelsesområder

Skolens gennemsnit fordelt på mål

Virksomheder

Der er ikke tal for SOSU Sjælland endnu, men vi henviser til hovedsiden for opgørelsen - klik her!


Evalueringer for kursuscentret, hele 2015

Deltagerne

Skolens gennemsnit fordelt på spørgsmål

Skolens gennemsnit fordelt på uddannelsesområder

Skolens gennemsnit fordelt på mål

Virksomheder

Skolens gennemsnit fordelt på spørgsmål 

Skolens gennemsnit fordelt på uddannelsesområder

Skolens gennemsnit fordelt på mål


Beståelses- og gennemførselsprocenter for AMU-kurser på SOSU Sjælland, kan du se nedenfor:

1. kvartal 2016      2. halvår 2015    Hele 2014