Kurser
Mænd i fællesrum

Voksenpædagogisk målsætning

Strategi for den pædagogiske vision 

SOSU Sjælland har en pædagogik, der udfordrer, udvikler og uddanner

Målet er, at undervisningen er inkluderende og lægger vægt på kursisternes aktive tilegnelse. 
Undervisningen er fagligt/tværfagligt funderet, den er afvekslende og medvirker til at skabe nysgerrighed og undren, samt udvikler evnen til refleksion og samarbejde.

Kursuscentrets voksenpædagogiske målsætning

Vi udfordrer, udvikler og uddanner gennem:

•   Erfaring
•   Refleksion
•   Viden
•   Handling
•   Holdning
•   Fællesskab

Vi har særligt fokus på praksisnær læring, transfer og kursisternes fremtidige handle- og forandringsmuligheder i arbejdslivet.

Vi sikrer mening og overførbarhed til praksis gennem en mangfoldighed af pædagogiske metoderkreativitet og løbende evaluering.