Projekter

Projekter

 

Kursuscenter SOSU Sjælland har flere års erfaring i at arbejde med projekter. Vi har f.eks. været projektejer på 3 Tværgående Udviklings Projekter (TUP) og er partner på 1. Vores første store projekt som projektejere var TUP 11 – Innovativ didaktik i AMU, hvor vi fik en masse god erfaring. Den erfaring bringer vi både med ind i de projekter hvor vi er projektejere og de projekter hvor vi er partnere.

Se under de forskellige afsnit hvad vi har deltaget i af projekter, og vi står gerne til rådighed som sparringspartnere.