Projekter
link.jpg

Projektpartnerskaber

SOSU Sjælland er partner på:

TUP 14 – to-sprogede i AMU:
På "TUP 14 – tosprogede i AMU" er EUC Sjælland projektejer og SOSU Sjælland er partner sammen med VEU-Center Øst og øerne, Næstved sprog- og integrationscenter, AMU Fyn og AMU Nordjylland. Projektet afvikles i perioden den 1. september 2014 – den 30. september 2016, og projektets formål er at kvalificere AMU undervisningen for tosprogede kursister ved, dels at sætte fokus på læringsudbytte og motivation, og dels udbrede kendskabet til de fleksible tilrettelæggelsesmuligheder AMU systemet har for undervisning af to-sprogede kursister.

SOSU Sjælland har været partner på:

Kodif:
KoDif var et udviklingsprojekt som Slagelse kommune deltog i gennem EU-projektet ”Kompetent Demensbehandling i Femern Bælt Regionen”. Projektet blev afviklet i perioden august 2014 – december 2015, og SOSU Sjællands andel bestod blandt andet i at undervise i Demens og Neupædagogik.

Se evt. mere om projektet her: https://www.slagelse.dk/kommunen/projekter/afsluttede-projekter/kodif

Socialstyrelsen:
I samarbejde med Socialstyrelsen, SOPU, Næstved, Slagelse og Københavns kommuner, afviklede vi i perioden 1. september 2013 til den 31. december 2015 projektet for ”Styrkelse af medarbejdernes fokus på beboernes livskvalitet”.
Projektet var et kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere på udvalgte plejecentre i de 3 kommuner, og SOSU Sjælland var med i udviklingen og planlægning af kompetenceforløbene og efterfølgende undervisning.

 

Derud over har vi gennem tiderne været med i:

  • TUP som kompetenceudvikling og transfer
  • In Mente 
  • EU Socialfond – projektpartner på ”Nye veje – nye jobs”
  • Mobillæring 
  • Vejen til videregående uddannelse
  • SOSU kræver sin mand
Klik her
Janne Bremholm, kursusleder

Janne kan svare på spørgsmål til sparring på projekter mm.

Lykkebo 2014 Klik her
Gitte Lykkebo, projektsektretær

Gitte kan svare på spørgsmål til vores igangværende projekter.