Til arbejdspladser
Planche mindre web str

Inspiration til efteruddannelse

Vi har et bredt udbud af efter- og videreuddannelse, som giver opkvalificering og inspiration inden for SOSU, pædagogik og psykiatri. Vi har samlet nogle eksempler på samarbejde med kommuner og Region Sjælland - klik her!

AMU-kurser og temadage afholder vi lokalt på arbejdspladserne - og i Ringsted, Køge, Roskilde, Næstved, Slagelse eller Holbæk.

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis udbydes januar og august i Holbæk, Ringsted og Næstved. 

Lederudviklingsforløb Start 6. september - klik her
Nyhed! Lederudviklingsforløb

Synes du, det kan være svært at se forandringer i praksis, når du har haft medarbejdere på kursus eller uddannelse?

Vi har i samarbejde med ledere, andre SOSU-skoler og MacMann Berg, udviklet et forløb, der giver dig værktøjer til at støtte medarbejderne i implementeringen af deres nye kompetencer.

Samarbejde Klik her
Inspiration til efteruddannelse

Her kan du se eksempler på samarbejde med kommuner og Region Sjælland om sammensatte forløb, kurser og temadage.

Klik her
Konsulentydelser

Vi tilbyder konsulentydelser til kompetenceafklaring, såvel individuelt som fælles på en arbejdsplads.