Til virksomheder
Planche mindre web str

Inspiration til efteruddannelse

Vi har et bredt udbud af efter- og videreuddannelse, som giver opkvalificering og inspiration inden for SOSU, pædagogik og psykiatri. Vi har samlet nogle eksempler på samarbejde med kommuner og Region Sjælland - klik her!

AMU-kurser og temadage afholder vi lokalt på arbejdspladserne - og i Ringsted, Greve, Næstved, Slagelse eller Holbæk.

GVU – Grundlæggende VoksenUddannelse udbydes løbende, primært i Ringsted. Akademiuddannelse i Sundhedspraksis udbydes januar og august i Holbæk, Ringsted og Næstved. 

Samarbejde Klik her
Inspiration til efteruddannelse

Her kan du se eksempler på samarbejde med kommuner og Region Sjælland om sammensatte forløb, kurser og temadage.

Kvinde i fællesrum Klik her
Konsulentbistand

Vi tilbyder konsulentbistand til kompetenceafklaring, såvel individuelt som fælles på en arbejdsplads.