Ny elev

Hvis du har fået afslag på optagelse

Afslag selvom du er kvalificeret
Selv om du er kvalificeret til optagelse på et af vores hovedforløb, kan du godt risikere at få et afslag.Det sker, når der er flere ansøgere, end der er ledige uddannelsespladser.

I den situation skal skolen vurdere, hvilke ansøgere der er bedst kvalificerede. De bedst kvalificerede ansøgere skal tilbydes en uddannelsesplads før andre ansøgere.

Vurdering af ansøgninger
Skolen vurderer din ansøgning ud fra faglige og saglige kriterier, når vi skal finde de ansøgere, der er bedst kvalificerede. Det betyder, at vi bl.a. ser på relevant erhvervserfaring, en motiveret og velovervejet ansøgning, tidligere skolegang m.v.

Det er meget vigtigt, at alle oplysninger i ansøgningen er dokumenteret ved hjælp af kopier af eksamenspapirer, udtalelser m.v. Mange glemmer eller undlader desværre at vedlægge den form for dokumentation ved ansøgningen, eller de sender dokumentationen for sent, og så tæller det ikke med i vurderingen.

Klagemulighed
Du har mulighed for at klage over et afslag, hvis du mener, at din sag er blevet forkert behandlet. Inden da, kan du kontakte skolens vejledning. De kan give dig en forklaring på afslaget. Vejledningen kan også give dig gode råd til, hvad du kan gøre for at forbedre dine muligheder for optagelse, hvis du søger igen en anden gang.

Kontakt en vejleder

Hvis du herefter fortsat er uenig i skolens afgørelse, kan du klage over skolens afgørelse.

Klagevejledning