Ny elev
FAQ.jpg

FAQ - eller det bliver vi tit spurgt om

# HVOR KAN JEG LÆSE MERE OM UDDANNELSERNE?

Du kan få mere viden om grundforløbet, SOSU-hjælper, SOSU-assistent og Pædagogisk assistent her på hjemmesiden.

Læs mere om uddannelserne her

# HVOR HØRER JEG MERE OM VOKSENELEVLØN?

De overordnede retningslinjer fra Kommunernes Landsforening er:

"Elever der er fyldt 25 år og har et års relevant beskæftigelse aflønnes med voksenelevløn, Relevant beskæftigelse kan feks være: Ufaglært arbejde indenfor enten plejeområdet, hvis du ønsker at søge Social og sundhedshjælperuddannelsen. Ufaglært arbejde indenfor det pædagogiske område, hvis du ønsker at søge på Pædagogisk assistentuddannelsen"

Kontakt den kommune du ønsker elev-ansættelse i.

# KAN JEG SOM ELEV FLYTTE ANSÆTTELSE TIL EN ANDEN KOMMUNE, UNDERVEJS I MIT UDDANNELSESFORLØB?

Du skal kontakte en vejleder på din skole, som hjælper dig.

# SKAL JEG TAGE ET GRUNDFORLØB FØR JEG STARTER SOM SOCIAL - OG SUNDHEDSHJÆLPER ELLER PÆDAGOGISK ASSISTENT ELEV?

Ja. Det starter med et grundforløb. Med enkelte undtagelser. Læs mere om grundforløb her: www.sosusj.dk/gf

# HVORNÅR FÅR JEG SVAR PÅ, OM JEG ER OPTAGET?

Du vil altid modtage et brev om, at din ansøgning er modtaget, og senere vil du modtage et brev om, du er optaget eller afslag på din ansøgning.

Du vil eventuelt blive indkaldt til en uddybende samtale. Den uddybende samtale er enten i Kommunen eller regionen. Din kommende arbejdsgiver.

# KAN JEG BRUGE MIN UDDANNELSE FRA ET ANDET LAND END DANMARK?

Hvis du har en uddannelse fra et andet land, kan du få en vurdering af dit eksamensbevis hos styrelsen for international uddannelse.
www.iu.dk/anerkendelse

# JEG ER TILFLYTTER FRA ET ANDET LAND, HVOR MEGET DANSK SKAL JEG KUNNE?

Du skal som minimum have bestået alle moduler i dansk prøve 3

  • FVU dansk trin 4
  • Dansk på G niveau fra VUC

Desuden skal du have bestået matematik for at kunne søge ind på vores uddannelser, minimum:

  • FVU trin 2
  • Matematik på G niveau fra VUC

# JEG ER ORDBLIND, KAN JEG SÅ KOMME IND PÅ UDDANNELSERNE?

Ja, når du opfylder de formelle krav til uddannelserne.

Vi kan hjælpe dig med at søge en IT-rygsæk og eventuel studiestøttetimer.
Du får instruktion til brug af IT-rygsæk.

Vi har også et stærkt team af læsevejledere.

# JEG KOMMER FRA EN ANDEN SKOLE - OG SKAL FLYTTE. KAN JEG FORTSÆTTE MIN UDDANNELSE HOS JER?

Du skal søge på lige fod med andre ansøgere. Bliver du blandt de bedst kvalificerede og får tilbudt en plads, vil vi vurdere, hvor i forløbet, du skal starte.

Hvis du ønsker at skifte skole mens du går på grundforløb, skal du kontakte Vejledningen: Kontakt en vejleder her

Hvis du ønsker at skifte skole mens du går på et hovedforløb, skal du selv finde en kommune der vil ansætte dig i vores område.

Derefter skal du aftale hvem af jer der skal kontakte Vejledningen, så finder vi en skoleplads til dig.

Gruppebillede til spot.jpg Se mere
Har du brug for vejledning ?

Kan du ikke finde nok information på hjemmesiden, så er du velkommen til at kontakte en vejleder.