Litteraturlister
COLOURBOX1078581.jpg

SSA

Litteraturliste for Social- og sundhedsuddannelsen på SOSU Sjælland:

  • Sygepleje. Redaktør Else Lykke. Munksgaard 2013

  • Somatisk sygdomslære og farmakologi. Redaktør Henrik Andersen. Munksgaard 2013

  • Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi. Redaktør Bente Søndergaard. Munksgaard  2013
  • Forebyggelse og rehabilitering. Redaktør Anne Pernille Vibholm. Munksgaard 2013

  • Sundhedspædagogik og kommunikation. Redaktør Anna C. Engers. Munksgaard 2013

  • Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation. Redaktør Jean Hagstrøm. Munksgaard  2013

  • Naturfag – trin 2. Henrik Andersen og Vian Kristensen. Munksgaard 2013

  • Medicinske fagudtryk. Jan O. Rytter Nørgaard. Dansk sygeplejeråd 2009

  • Danskbogen til social- og sundhedselever. Lisbeth B. Jensen, Jesper Hansen, Aya  Køllgaard Carlsen og Birgitte Andersen, GAD 2. udgave 2015

 

Det er altid de nyeste udgaver der skal benyttes.

Litteraturlisten bliver til pensumliste, hvis det enkelte fag bliver trukket til prøve.