Ny elev
praktisk info efter.jpg

Praktisk information efter uddannelsesstart

Elevplan/Fronter - digitale mødesteder
I Elevplan kan du f.eks. se skema, fravær, karakter og meget mere. Fronter er dine underviseres arbejdsredskab, hvor de skriver beskeder og informationer til dig. Du skal dagligt holde dig orienteret på Fronter.

Hvad gør du, når du er syg?
Hvis du har en computer eller smartphone, er det allernemmest at melde sig syg den vej.

Der er flere muligheder:

  1. Brug sygemeldingsfunktionen i Elevplan
  2. Mobilapp
  3. SMS til 51 38 01 38

Tidspunkt: Gør det inden kl. 08.00. Når du ikke det, skal du ringe inden undervisningen starter på nummer 57 68 01 00.

Skriv: Start med at skrive ordet "SYG". Skriv så en begrundelse bagefter. Fx "Jeg har barn syg". Bare helt kort og enkelt.

Skriv hver dag: For hver dag, du er syg, skal du sende en ny besked.

Hvis du går syg hjem: Giv besked til underviseren eller receptionen, hvis du går syg hjem fra skole. Husk at sygemelde dig næste dag, hvis du stadig er syg. Se vejledning ovenfor.

Syg når du er i praktik: I praktikperioderne skal du sygemelde dig efter ansættelsesstedets regler. Dette gælder ikke Grundforløbselever.

Beklædningsgodtgørelse
Du kan få beklædningsgodtgørelse, hvis du i din praktik bruger dit eget tøj. Du skal have en blanket udleveret af dit ansættelsessted/praktiksted. Dit praktiksted skal underskrive blanketten og sende den til din ansættende myndighed.

Elevråd
På skolen er der et fælles elevråd. Elevrådet udpeger medlemmer til skolens bestyrelse og det lokale uddannelsesudvalg (LUU).

Fotoautomat
På skolen er der en fotoautomat, hvor du skal få taget et foto. Fotoet er synligt i Elevplan.

Førstehjælp/Brand
Du bliver undervist i 16 lektioners førstehjælp og 4 lektioners brandbekæmpelse. Hvis du er fraværende, skal du have undervisningen nogle andre dage med et andet hold. Du skal bestå faget, før du kan få dit afsluttende bevis. Du får udleveret et førstehjælps- og brandbevis efter endt undervisning. Skolen opbevarer ikke en kopi. På Greve skolen stempler brandinstruktøren bag i førstehjælpsbogen, at du har bestået brand.

Tryg Brandskole (for SOSU-assistentelever)
Skal du i praktik på et sygehus/hospital, er det nu blevet et krav, at du har gennemført TRYG Brandskole FØR du starter i praktikken. Også selvom du har bevis for førstehjælp og brandbekæmpelseskursus. Det gør du via internettet, og det tager ca. 45 minutter.

Sådan gør du:

  1. Klik ind HER
  2. På listen over hospital: Vælg: “Region Sjælland - Studerende og praktikanter

Hvis du har spørgsmål til brandskolen, kontakt:
Anders Clausen fra brandskolen
Tlf.: 6021 7319 eller mail ac@assima.dk

Medbring et print af dit bevis til sygehuset. / hospitalet medbringe et print af det bevis, der dannes efter gennemført kursus. Systemet er web-baseret og tager ca. 45 minutter at gennemføre.  

Mødepligt - fordi du er vigtig for undervisningen
Du får den bedste uddannelse, hvis du er til stede i undervisningen. Faktisk kan hverken vi eller dine klassekammerater undvære dig. Derfor er der mødepligt. Både på skolen og i praktikken. Vi vil gøre vores bedste for, at du har lyst til komme hver dag.

Faktisk er det sådan, at dit ansættelsessted kan opsige dig, hvis du har for meget fravær eller udebliver fra undervisning/praktik. Går du på Grundforløbet, kan du ved for meget fravær blive bedt om ikke at komme mere.

Har du brug for nogen at tale med om fravær, står vores vejledere parat med gode råd til at få styr på studierne, så du kan blive i dit uddannelsesforløb.

Huer (afgangs-)
Det er muligt at købe afgangshuer. Huerne skal bestilles cirka tre måneder før uddannelsen afsluttes. De kan bestilles her.

Klagevejledning
Du kan se vejledning omkring klager her.

Motion
SOSU Sjælland har en aftale med Scala Centret i Næstved til cirka 235 kr. om måneden. Du kan opnå rabat ved at vise din uddannelsesaftale.

PASS praktikerklæringer
Efter et praktikforløb skal skolen have din praktikerklæring. Alle praktikker skal være godkendte, og praktikerklæringerne fra alle dine praktikker skal være afleveret, før du kan gå til den afsluttende prøve. Administrationen scanner dem, så du kan se dem i Elevplan under skoledokumenter. PASS praktikerklæringer findes her.

Praktik i udlandet
Som elev på de ordinære uddannelser PAU og SOSU, har du mulighed for at tilbringe en del af dit praktikophold i udlandet. SOSU Sjælland samarbejder med en række skoler i det øvrige Europa om at udveksle elever i praktikophold.

Praktikopholdene i udlandet finder for den største dels vedkommende sted i ældre/hjemmepleje, psykiatri, værksteder og skoler for psykisk/fysisk handicappede og i børnehaver.

Skolen arbejder sammen med din arbejdsgiver om at godkende et ønske om at komme i praktik i udlandet.

Opholdene støttes økonomisk af EU, og der stilles derfor krav til længde af ophold, forberedelse, opfølgning under opholdet, efterbehandling og evaluering.

Find mere information her

Valgfag/Valgfrit specialefag
I din uddannelse er der 1-3 uger med valgfag og valgfrit specialefag. Valgfag skal gennemføres, og valgfrit specialefag skal bestås.

Topbillede Forløbsoversigter Se mere
Forløbsoversigter

En forløbsoversigt er dit overblik over holdets skoleperioder, praktikperioder, ferier og lignende.