Ny elev
praktisk info før.jpg

Praktisk information før uddannelsesstart

Ansøgning og praktikplads
Du kan søge ind på et Grundløb direkte hos skolen. På grundforløb sørger vi for den praktik, du skal i.

På hovedforløb, dvs. SOSU-hjælper, SOSU-assistent og Pædagogisk assistent, skal du søge optagelse på uddannelsen direkte hos den kommune eller region, hvor du ønsker at have en praktikplads. Får du en uddannelsesaftale med et praktiksted kan du starte på skolen. 

Ansættelse og løn
På Grundforløb 1 og 2 kan du søge SU efter reglerne. Med en uddannelsesaftale med en kommune eller med Region Sjælland får du elevløn under uddannelsen. Har du spørgsmål til løn, f.eks. om mulighederne for voksenelevløn, skal du kontakte den kommune eller region.

Du kan ikke lave uddannelsesftale på Grundforløb 1. Men godt på Grundforløb 2, hvis dit praktiksted ønsker det.

Ansøgningsfrist
Du kan se startdatoer for skoleforløb under de forskelige uddannelser. Under Grundforløb kan du også se ansøgningsfrister. På hovedforløb (SOSU-hjælper, SOSU-assistent, Pædagogisk assistent) skal du tjekke jobopslag i kommuner og region for at se ansøgningsfrister. Find link under den enkelte uddannelse.

Ferie
Se ferieperioderne på forløbsoversigten ud fra den uddannelse og det hold, du ønsker at gå på her. Selvom ferietider i udgangspunktet ligger fast, kan du aftale med dit praktiksted at flytte ferien, hvis det uddannelsesmæssigt giver mening.

Feriepenge
Kontakt venligst din arbejdsgiver.

Print- og kopiafgift
For udlevering af kopier under uddannelsesforløbet skal du betale en kopiafgift.

Kopiafgiften er social- og sundhedshjælper og –assistentuddannelsen: kr. 300,- 
Den Pædagogiske assistentuddannelse: kr. 400,-.

Kopiafgiften skal være indbetalt inden første undervisningsdag.

Du vil få nærmere information i velkomstbrevet.

Bøger
Bliver der brugt bøger i undervisningen, skal du anskaffe dem. Se litteraturlister.

Tag din computer med
Du skal sørge for at medbringe din egen computer til brug i undervisningen. Skolens trådløse netværk understøtter nyere Windows og Mac computere. 

Vi anbefaler ikke bestemte modeller, men her er nogle generelle anbefalinger, som du kan have i lommen. Tag eventuelt denne liste med i din lokale computer-butik.

HP, Lenovo, Dell, Asus, MSI, Toshiba eller Acer har vi generelt positive erfaringer med.

PC’ens processor (også kaldet CPU) er den chip, som har størst indflydelse på både computerens hastighed, men også strømforbrug. Det er en jungle af tal og navne, men ved køb af ny Windows PC anbefaler vi udelukkende Intel Core I3, I5 eller I7 processorer af 4. generation (Haswell) eller nyere. Det trådløse netværk (WiFi) på computeren bør understøtte 802.11ac standard. Som minimum bør både 802.11a og 802.11n være understøttet.

Den bør som minimum have 4 Gigabyte (Gb) hukommelse (RAM).

Vi anbefaler Windows 8.1, da alle funktioner og skolerelaterede programmer understøttes.

Apple Mac computere kan sagtens anvendes på skolen, men ikke alle programmer virker/findes til Mac.

Transport
Går du på Grundforløbet kan du bestille dit ungdomskort på www.ungdomskort.dk —bemærk egenbetaling under priser.

Går du på hovedforløbet kan du bestille dit periodekort/rejsekort på www.rejsekort.dk eller www.movia.dk

Du får dine transportudgifter dækket, når du går på skole, hvis du har mere end 20 kilometer i alt til og fra skole. Dog kun billigste offentlige transportudgift.

Din uddannelsessekretær beregner og indberetter transportudgiften til din arbejdsgiver efter endt skoleperiode. Udbetaling sker via din løn.

Godskrivning
Inden du bliver optaget på skolen, får du en Kompetencevurdering, som afgør, om din uddannelse bliver kortere end normalt.

Se mere om Kompetencevurdering

Optagelse
Du får svar om optagelse cirka 5 uger før uddannelsesstart. 

SU og løn
På Grundforløbet kan du søge SU-  Se mere her

På Hovedforløb får du elevløn.

Du modtager SU og løn på din NemKonto

Hvis du har fået afslag på optagelse
Selv om du er kvalificeret til optagelse på et af vores hovedforløb, kan du godt få et afslag. Det sker, når der er flere ansøgere, end der er ledige uddannelsespladser til.

Se mere om afslag

Straffeattester og børneattester
Skolen indhenter straffeattester og i nogle tilfælde børneattester i forbindelse med virksomhedsforlagt undervisning (VFU) på skolens Grundforløb 1 og 2.

Vejledning og administrativ hjælp
Alle hold er tilknyttet en uddannelsesvejleder, som hjælper dig med din uddannelsesplan. Du kan også kontakte uddannelsesvejlederen, hvis du har brug for ekstra støtte under uddannelsen, orlov eller lignende.

Der er tilknyttet en administrativ medarbejder til vores uddannelser.

Find hvem der er til for dig på din skole og din uddannelse.