Kontakt osLæs side
Brugforkursus_272x115.png
Vejledning_272x55.png
tilbage til forsiden
<- Tilbage til nyhedsoversigt

SOSU Sjælland får afdelinger i Roskilde og Køge

SOSU Sjælland kommer også i fremtiden til at have afdelinger i Holbæk, Ringsted, Slagelse og Næstved. Derudover bliver der etableret afdelinger i både Køge og Roskilde, hvor den undervisning, der i dag er i Greve, flytter hen. Fraflytningen fra Greve sker i starten af 2015.

”Det har været vigtigt for bestyrelsen at sikre, at SOSU Sjælland bliver ved med at være en robust uddannelsesinstitution, der kan leve op til de uddannelsesbehov, som regionen har, og samtidig bidrage til at opfylde Folketingets målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse”, siger bestyrelsesformand Per B. Christensen.

Bestyrelsen har lagt vægt på, at skolens udbud af uddannelser skal placeres, så der er en geografisk spredning af uddannelsestilbuddene. Samtidig har det været helt centralt, at kvaliteten og bæredygtigheden af uddannelserne er fremtidssikrede.

”Med den vedtagne udbudsstruktur placerer SOSU Sjælland sig i regionale knudepunkter – både trafikalt og i forhold til muligheden forpraktikpladser og samarbejder med andre uddannelsesinstitutioner. Alt sammen forhold, der skaber gode rammer for, at vores elever kan gennemføre deres uddannelse med høj faglig kvalitet”, udtaler Per B. Christensen.

Direktør Søren Clausen er også meget tilfreds med resultatet: ”Jeg glæder mig til arbejdet med at etablere uddannelsestilbud i både Roskilde og Køge frem mod 2015 og dermed skabe nogle spændende studiemiljøer for vores elever”.

Beslutningen af SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur er sket efter tilbagemeldinger på det høringsbrev, som SOSU Sjælland sendte ud til region og kommuner i februar 2012.

Per B. Christensen
Bestyrelsesformand

Søren Clausen
Direktør

På SOSU Sjælland uddanner vi social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og pædagogiske assistenter. Derudover tilbyder skolen efter- og videreuddannelse inden for det pædagogiske og social- og sundhedsfaglige område. SOSU Sjælland har i dag afdelinger i Holbæk, Næstved, Slagelse, Ringsted og Greve.


For mere information, kontakt:
Bestyrelsesformand Per B. Christensen, mobil 2169 7188
Direktør Søren Clausen, mobil 4041 1787

 
webdesign: synergi reklamebureau og webbureau