Kontakt osLæs side
Brugforkursus_272x115.png
Vejledning_272x55.png
tilbage til forsiden
<- Tilbage til nyhedsoversigt

Velfærden på dagsordnen

POLITISK PANELDEBAT PÅ SOSU SJÆLLAND - AFDELING GREVE

Elevrådet på SOSU Sjællands afdeling i Greve foreslog i foråret at lave et arrangement op til valget om partiernes holdninger til social- og sundhedsområdet – et vigtigt kerneområde i velfærdssamfundet.

Samfundsfagslærerne var med på idéen, og torsdag eftermiddag d. 8. september blev dagen, hvor arrangementet løb af stablen. Samfundsfagslærerne koncentrerede undervisningen op til dagen om partiernes valgmateriale og programmer på området, så eleverne kunne forberede spørgsmål til partirepræsentanterne på dagen.

Mødet var velbesøgt med 200 elever fra SOSU-skolen og bar præg af den igangværende valgkamp.

Debativrige elever fra SOSU-skolen

Panelet den 8. september bestod af folketingskandidaterne Hans Kristiansen (F), Bodil Kornbek (A), Birgitte Klintskov Jerkel (K) og Pernille Bechmann (V). Birgitte Klintskov Jerkel og Bodil Kornbek stiller begge op til Folketinget i Grevekredsen, og Hans Kristiansen, Pernille Beckman og Birgitte Klintskov Jerkelsidder sidder i Greve byråd.

Greve-skolens uddannelseschef Eva Sørensen bød velkommen, og lærer Jørgen Ulstrup overtog derefter styringen af mødet.

 

SKARPE SPØRGSMÅL FRA ELEVERNE I SALEN

Efter hver paneldeltager havde præsenteret sig selv, var det tid til skarpe og relevante spørgsmål fra salen. Nogle af spørgsmålene havde generel karakter og rettede sig mod hele panelet, andre rettede sig direkte mod bestemte politikere i panelet. Spørgsmålene lød:

 • Hvad vil dit parti gøre for at de svageste ældre får den hjælp, de har brug for?
 • Fordele/ulemper ved øget arbejdstid?
 • Flere arbejdspladser trods offentlige nedskæringer?
 • Brugerbetaling hos lægen?
 • Slå blå og rød plan sammen?
 • Sundhedsforsikringer?
 • Hvordan sikres kvaliteten hos private leverandører?
 • Hvordan sikres ordentlig støtte til børn med specielle behov?
 • Millionærskat? Efter hvilke kriterier?
 • Flere lukkedage i institutionerne?
 • Statsborgerskabsprøven, - mange irrelevante ekspertspørgsmål?
 • Jobgaranti for nyuddannede social- og sundhedshjælpere?

Højaktuelle emner alle sammen – og et relevant indspark i valgkampen her en uge inden selve valgdagen. Nederst kan du læse svarene fra politikerne. Det er ikke direkte citater, men opsamlinger fra dagens referent Rikke Kjær fra SOSU Sjælland.

 

Paneldeltagere fra venstre mod højre:Hans Kristiansen (F),
Bodil Kornbek (A),
Birgitte Klintskov Jerkel (K), Pernille Bechmann (V)
Mikrofonholder: Eva Sørensen, uddannelseschef SOSU Sjælland afd. Greve

SOSU Sjælland takker både paneldeltagere, elever og medarbejdere for en spændende og relevant dag!

Læs også artikel om dagen fra Sydkysten her

 

 

 

.................................................................................................................................

Spørgsmål & Svar

1) Generelle spørgsmål til alle i panelet:

Hvad vil dit parti gøre for at de svageste ældre får den hjælp, de har brug for?

Birgitte Klintskov Jerkel (K): Det er vigtigt, at de ældre bliver behandlet ordentligt og får den hjælp, de har behov for.

Bodil Kornbek (A): Kommunerne er underlagt statslige krav om nulvækst, derfor sker der fyringer i mange kommuner blandt de ”varme hænder”. Derfor vigtigt med en prioriteringsdiskussion. Personalet gør en kæmpe indsats, men synes ikke selv, de gør det godt nok. Det er regeringen, der har valgt at nedprioritere.

Pernille Bechmann (V): Kommunal nulvækst, - fordi kommunernes forbrug tidligere er steget voldsomt. Når hjemmehjælpen beskæres, er det kommunernes valg - de kunne godt lægge beskæringerne et andet sted.

Fordele/ulemper ved øget arbejdstid?

Birgitte Klintskov Jerkel (K): Tror ikke på Socialdemokraternes 12 minutter om dagen. Uklart om det skal være med/uden løn.

Hans Kristiansen (F): Forslaget er en genoptagelse af Anders Fogh Rasmussens forslag fra 2008, hvor der var udsigt til arbejdskraftmangel. Det blev serveret som et valg mellem øget arbejdstid eller import af østlandsarbejdskraft, som skulle aftales med arbejdsmarkedets parter. Forslaget er ikke aktuelt lige nu - først når der bliver mangel på arbejdskraft.

Birgitte Klintskov Jerkel (K): Hvor er så balancen i fair løsning?

Bodil Kornbech (A): Ingen skal arbejde gratis. De 12 minutter bliver først aktuelle, når ledigheden falder. Den kortere dagpengeperiode er regeringens prioritering. Socialdemokraterne vil hellere arbejde landet ud af krisen i fællesskab.

Pernille Bechmann (V): De 12 minutter skal i givet fald finansieres særskilt - ikke inden for kommunernes nuværende budgetter.

Hans Kristiansen (F): En ny regering vil kigge på rammerne for kommunernes økonomi. 

Flere arbejdspladser trods offentlige nedskæringer?

Bodil Kornbek (A): Fremrykning af offentlige investeringer i nødvendige arbejder giver øget aktivitet i den private sektor.

Pernille Bechmann (V): Nulvækst i den offentlige sektor er nødvendig. Kommunerne skal prioritere.

Hans Kristiansen (F): Fuld enighed mellem Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti om fremrykning af programsatte investeringer, så der bliver beskæftigelse til nyuddannede håndværkere. Og opkvalificeringsmuligheder til ældre ufaglærte.

Birgitte Klintskov Jerkel (K): Lavere skat vil give flere penge til privat forbrug og dermed vækst i den private sektor og dermed øget beskæftigelse.

Brugerbetaling hos lægen?

Birgitte Klintskov Jerkel (K): Fandt som udgangspunkt 100 kr./lægebesøg i orden.

Hans Kristiansen (F): Afviste - det vil få social slagside.

Bodil Kornbek (A): Nej til brugerbetaling hos lægen. Sygeforsikringer er OK, - men uden skattefradrag. Lige nu er der ikke midler til at gøre tandlægebesøg gratis, men det er et område, der skal kigges på.

Pernille Bechmann (V): Der er tilfældige forskelle på brugerbetaling på sundhedsområdet, som bør ses nærmere på.

Slå blå og rød plan sammen?

Birgitte Klintskov Jerkel (K): Gerne samarbejde om konkrete sager, men blå og rød plan er grundlæggende forskellige i tilgangen.

Bodil Kornbek (A): Gerne samarbejde over midten med Konservative. Planerne er ikke så grundlæggende forskellige, - enhver regering skal føre økonomisk ansvarlig politik. Socialdemokraternes investeringer for at få gang i væksten er ansvarlige. Rød og blå blok prioriterer forskelligt.

Sundhedsforsikringer? Hvordan sikres kvaliteten hoss private leverandører?

Bodil Kornbek (A): Privathospitaler, - kvaliteten skal være i orden, så borgerne er trygge ved at bruge dem. Mindre bureaukrati i sygehusvæsenet, uholdbart at over 50 % af sygeplejerskernes tid går med papirarbejde.

Birgitte Klintskov Jerkel (K): Danmark bruger 4,3 % af BNP på sygehusvæsenet, mod OECD-gennemsnit på 3,1 %. Dansk sygehusvæsen er indholdsmæssigt ikke godt nok. Det er lykkedes at nedbringe ventetider, og privathospitalerne har givet nyttig konkurrence. Dokumentation af behandlingerne skal være i orden.

Bodil Kornbek (A): Insisterede på at dokumentationsarbejdet burde kunne effektiviseres, så der blev mere end 30 % af sygeplejerskernes tid til patientarbejdet.

Hans Kristiansen (F): fandt at behandlingsgaranti for gamle småskavanker godt kunne forlænges.

2) Spørgsmål rettet til enkeltmedlemmer af panelet, men øvrige havde lov til at kommentere:

Hvordan sikre ordentlig støtte til børn med specielle behov?

Hans Kristiansen (F): Greve gør meget, - hjemtager børn med autisme for at sikre inklusion i normalmiljøet, så de kan følges tættere.

Bodil Kornbek (A): Inklusion skal være udgangspunktet, men der er børn, som har behov for særlige tilbud, og som også skal tilgodeses. Kæmpeklasser gør inklusion vanskeligere. Inklusion er et forsøg på at undgå udstødelse af fællesskabet, - det er beklageligt, at det er blevet opfattet som sparetiltag.

Birgitte Klintskov Jerkel (K): Autister og ordblinde er en kommunal opgave, som Greve Kommune løser via inklusion med støtte for at undgå den stempling, der følger med specialtilbud.

Pernille Bechmann (V): Fandt at der var glidning i diagnoserne.

Millionærskat? Efter hvilke kriterier?

Hans Kristiansen (F): Fradragsmulighederne slører de reelle indkomster. Det er skattelettelserne fra toppen, der skal rulles tilbage.

Bodil Kornbek (A): Indkomst, ikke formue. Tilbagerulning af gamle topskattelettelser.

Birgitte Klintskov Jerkel (K): En misundelsesskat, som vil virke negativt, en stor indsats skal belønnes.

Pernille Bechmann (V): Birgitte Klintskov Jerkel (K).

Flere lukkedage i institutionerne?

Pernille Bechmann (V): Lukkedage i daginstitutionerne er noget rod, generer forældrenes job. Forskellige pasningsbehov bør kunne tilgodeses (aften/nat).

Hans Kristiansen (F): Daginstitutionerne bør kunne indrette sig efter brugernes behov.

Bodil Kornbek (A): Lukkedage er kommunernes ansvar. Gerne diskutere grænser.

Hvem betaler min løn hvis jeg bliver ansat på et privat plejehjem?

Pernille Bechmann (V): Plejehjem er en kommunal opgave, og dermed fortsat en kommunal udgift, uanset privat driftsherre.

Hans Kristiansen (F): Greve Kommune overvejer udlicitering af driften af nyt plejehjem. Der skal laves et meget solidt udbudsmateriale for at sikre, at beboernes behov tilgodeses.

Statsborgerskabsprøven, - mange irrelevante ekspertspørgsmål?

Hans Kristiansen (F): Enig i kritikken

Bodil Kornbek (A): Der skal gøres noget ved prøven.

Jobgaranti for nyuddannede social- og sundhedshjælpere?

Hans Kristiansen (F): Omsorgssektoren er kommunal, men kommunerne holdes i stram snor, og straffes for overforbrug. En forudsætning for at kommunerne kan leve op til deres velfærdsopgaver er, at deres økonomiske rammer kommer i orden.

Pernille Bechmann (V): Der bliver arbejde til fremtidens social- og sundhedshjælpere.

 

 

 
webdesign: synergi reklamebureau og webbureau