ZBC Elever.jpg

OK18: ZBC holder åbent

I forbindelse med OK18-forhandlingerne og den varslede konflikt, vil kun to områder på ZBC blive berørt. Det er velfærdsuddannelserne og gymnasierne.  

Hvis den varslede konflikt bryder ud, vil elever, som går på ZBC’s velfærdsuddannelser og gymnasier, tidligst blive berørt fra og med den 12. maj, da underviserne på disse områder vil blive involveret. Det betyder dog ikke, at skolen holder lukket, så eleverne skal møde ind som normalt.

Det er vigtigt at understrege, at dagene fortsat vil have fagligt indhold på SOSU- og PA-uddannelserne, HHX og HTX.

Øvrige uddannelser på ZBC bliver ikke berørt af konflikten.

Eleverne skal stadig møde frem

Under en eventuel konflikt vil eleverne arbejde selvstændigt med undervisningsmateriale på skolen. Det betyder også, at eleverne har mødepligt under en eventuel konflikt. Det kan derfor være en god ide at undersøge alternative transportmuligheder, hvis man er afhængig af DSB for at komme frem og tilbage til uddannelserne.

Efteruddannelse og kurser

Det er endnu uvist, hvordan en eventuel konflikt vil påvirke kursus- og efteruddannelsesaktiviteter. Der vil løbende komme opdateringer om eventuelle aflyste aktiviteter her på hjemmesiden.

Vi opdaterer løbende her på hjemmesiden

Vi opfordrer nuværende elever til at orientere sig via Fronter og Lectio.