Om Sosu sjælland
slips.jpg

Kvalitetsarbejde på SOSU Sjælland

Principperne for og tilrettelæggelsen af SOSU Sjællands systematiske kvalitetsarbejde gennemgår for nuværende en tilpasning til EUD reformen og de fire nationale kvalitetsmål.

Overordnet består skolens kvalitetsarbejde af nedenstående:

På SOSU Sjælland arbejder vi med at sikre høj kvalitet af undervisningen og uddannelserne, for at opfylde skolens mission: At udvikle og drive tidssvarende læringsaktiviteter, der skaber de kompetente medarbejdere, som omsorgs- og velfærdsområdet til enhver tid har behov for. For at denne mission kan opfyldes, er det væsentligt at inddrage elever, medarbejdere og virksomheder i kvalitetsarbejdet, da deres erfaringer og indsigt giver os væsentlig viden til brug i udviklingen af kvaliteten.

Rygraden i SOSU Sjællands kvalitetsarbejde er Handlingsplan for øget gennemførsel, som udarbejdes og ajourføres hvert år. Med Handlingsplanen redegøres der for nøgletal inden for de fire nationale mål, analyseres på skolens indsatser for at øge gennemførslen, samt justeres på gamle og udvikles nye initiativer, der sikrer at flest og mest kompetente elever afslutter deres uddannelse på SOSU Sjælland.

Til understøttelse af kvalitetsarbejdet gennemføres mindst én gang årligt evalueringer på hhv. elev-, medarbejder- og virksomhedsområdet. Resultaterne af disse evalueringer ligger til grund for én eller flere tiltag inden for det pågældende område, der skal sikre opfyldelse af skolens mission.

 

Kontakt kvalitetsmedarbejdere:

Kristine Skriver Mortensen
kvalitet@sosusj.dk
Mobil: 22 30 56 05

Sanne Sandal
kvalitet@sosusj.dk
Mobil: 40 24 95 18

jubii.jpg Se mere
Handlingsplan for øget gennemførelse

Vi arbejder målrettet med elevernes gennemførelse, så flere får den uddannelse, de har brug for. 

krulemut.jpg Se mere
Karaktergennemsnit

Find karaktergennemsnit på vores uddannelser.

Seneste nyt Se mere
Elevtrivselsundersøgelse

Her kan du se hvordan vores elever trives.