Organisationen

Bestyrelsen i SOSU Sjælland

Medlemmer af bestyrelsen i SOSU Sjælland pr. 1. maj 2014:

1 medlem udpeget af borgmestrene i Kommune Kontakt Råd Sjælland:

Henrik Hvidesten. Borgmester i Ringsted kommune

1 medlem udpeget af Regionsrådet for Region Sjælland:

Susanne Lundvald. Regionsmedlem i Region Sjælland

3 medlemmer med ledelseserfaring inden for sundhed, omsorg og pædagogik udpeget således:

2 udpeget af kommunaldirektørerne i institutionens dækningsområde:

Dorte Saabye. Direktør i Solrød Kommune

Kasper Sonne. Centerchef i Faxe kommune

1 udpeget af koncerndirektøren for Region Sjælland:

Hanne Sveistrup Demant. Vicedirektør i Psykiatrien i Region Sjælland

3 medlemmer med arbejdserfaring inden for sundhed, omsorg og pædagogik: udpeget af FOA’s afdelinger i institutionens dækningsområde

Næstformand Hanne Hermansen. FOA

Lissi Lund. Afdelingsformand i FOA Sydsjælland

Lone Hansen. Sektorformand i FOA Roskilde

2 medlemmer udpeget ved selvsupplering ud fra kompetencer inden for uddannelse, organisation, ledelse og økonomi:

Camilla Wang. Rektor på University College Sjælland

Formand Per B. Christensen. Direktør i Børne- og Kulturforvaltningen i Næstved kommune

2 medlemmer udpeget af elever i uddannelse ved institutionen:

1 medlem med stemmeret: Kathrin Kok. SSA elev i Holbæk

1 medlem uden stemmeret: Kenneth Peetz. SSA elev i Næstved. Formand for elevrådet

2 medlemmer udpeget af institutionens medarbejdere:

1 medlem med stemmeret: Michael Viese. Underviser i Køge

1 medlem uden stemmeret: Kirsten Dieckmann. Underviser i Køge

Protokolater billede Se mere
Referater

Her kan du læse referater (protokollater) fra skolens bestyrelsesmøder

COLOURBOX5507149.JPG Se mere
Direktørens indsatsområder og resultatkontrakt

Her kan du se hvilke indsatsområder, bestyrelsen har sat op

COLOURBOX5201653.jpg Se mere
Vedtægter

Du kan læse vores vedtægter her

Se mere
Mission, vision, grundlag og strategier

Læs om vores mission, vision, grundlag og strategier her